Еколошке дозволе

ОПШТА ОБАВЈЕШТЕЊА

ОБАВЈЕШТЕЊА О ДОНЕСЕНИМ РЈЕШЕЊИМА О ЕКОЛОШКИМ ДОЗВОЛАМА

Зорка Торбица - отворено стрелиште
"ЕКОЛУX" Жарко Татић и Саша Бурсаћ с.п. Приједор - соларна електрана МСЕ "Јеловац 4", снаге 149 кW
"ЕКОЛУX" Жарко Татић и Саша Бурсаћ с.п. Приједор - соларна електрана МСЕ "Јеловац 3", снаге 149 кW
"ЕКОЛУX" Жарко Татић и Саша Бурсаћ с.п. Приједор - соларна електрана МСЕ "Јеловац 2", снаге 149 кW
"ЕКОЛУX" Жарко Татић и Саша Бурсаћ с.п. Приједор - соларна електрана МСЕ "Јеловац 1", снаге 149 кW
Маринко Вујасин - пословно-стамбени комплекс у функцији транспортне дјелатности (обнова)
"ПЛИН ПРОМЕТ" д.о.о. Приједор - објекат плинске и бензинске станице са пратећим садржајима (обнова)
"НАМЈЕШТАЈ ГРУЈИЋ" Предраг Грујић с.п. Приједор - пословни објекат за производњу плочастог намјештаја (обнова)
"НАНА КААС" д.о.о. Бања Лука - фарма за смјештај музних коза са пратећим музилиштем и погоном за прераду млијека (обнова)
"Нешковић" д.о.о. Бијељина, ПЈ Приједор - пословни објекат - бензинска пумпа и пумпа за ТНГ, са пратећим садржајима (обнова)
"НЕОМЕТ МОНТАЖА" д.о.о. Приједор - погон за производњу металних склопова са пратећим садржајима
"БИМФООД" д.о.о. Приједор - пословни простор - складиште шумских плодова са откупном станицом
"МАРИЋ" д.о.о. Приједор - постројење за производњу електричне енергије - соларна фотонапонска електрана МСЕ "МАРИЋ 1"
"МАРИЋ" д.о.о. Приједор - постројење за производњу електричне енергије - соларна фотонапонска електрана МСЕ "МАРИЋ 3"
"МАРИЋ" д.о.о. Приједор - постројење за производњу електричне енергије - соларна фотонапонска електрана МСЕ "МАРИЋ 2"
"Тријо-еС-180" с.п. Зоран Јокић, Приједор - Соларна фотонапоснка електрана МСЕ "ТРИЈО 2"
"Тријо-еС-180" с.п. Зоран Јокић, Приједор - Соларна фотонапоснка електрана МСЕ "ТРИЈО 4"
"Тријо-еС-180" с.п. Зоран Јокић, Приједор - Соларна фотонапоснка електрана МСЕ "ТРИЈО 3"
"Тријо-еС-180" с.п. Зоран Јокић, Приједор - Соларна фотонапоснка електрана МСЕ "ТРИЈО 1"
"Елмат" с.п. Јокић Миленко, Приједор - соларна фотонапонска електрана МСЕ "ЕЛМАТ 2"
"Елмат" с.п. Јокић Миленко, Приједор - соларна фотонапонска електрана МСЕ "ЕЛМАТ 1"
Милош Ступар - самоуслужна аутопраоница
"ЕДНА МЕТАЛWОРКИНГ" д.о.о. Приједор - погон за производњу и машинску обраду челичних елемената (обнова)
"Нискоградња Марјановић" д.о.о. Приједор - погон за производњу бетона (обнова)
"АМТ" д.о.о. Козарац - погон за производњу металних конструкција и њихових дијелова (обнова)
Александар Јањић - соларна електрана ФНЕ "Ламовита 1", инсталисане снаге 99,4 кWп
Александар Јањић - соларна електрана ФНЕ "Ламовита 3", инсталисане снаге 99,4 кWп
Александар Јањић - соларна електрана ФНЕ "Ламовита 2", инсталисане снаге 99,4 кWп
"Гаврановић" д.о.о. Приједор - објекат за склапање комадног намјештаја са пратећим садржајима (обнова)
"ВЗ-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - трафостаница инсталисане снаге 2х1000 кВА, напона 20/04 кВ и прикључног 20 кВСН кабла
Ранко Романић и Дарко Романић - аутомеханичарска и аутолимарска радња са пратећим садржајима
"ВиЗ-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - соларно постројење за производњу електричне енергије "ЕЦО ЕНЕРГЕТИКА 5"
"ВиЗ-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - соларно постројење за производњу електричне енергије "ЕЦО ЕНЕРГЕТИКА 4"
"ВиЗ-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - соларно постројење за производњу електричне енергије "ЕЦО ЕНЕРГЕТИКА 3"
"ВиЗ-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - соларно постројење за производњу електричне енергије "ЕЦО ЕНЕРГЕТИКА 2"
"ВиЗ-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - соларно постројење за производњу електричне енергије "ЕЦО ЕНЕРГЕТИКА 1"
"НС КОМПАНY" д.о.о. Приједор - погон пилане и механизовано цијепање дрвета и припрему истог за огрев (обнова)
Занатска радња "БРАТИЋ" с.п. Вулета Горан, Приједор - каменорезачка радионица (обнова)
"ВиЗ ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - мини соларна фотонапонска електрана "Брезичани 4"
"ВиЗ ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - мини соларна фотонапонска електрана "Брезичани 3"
"ВиЗ ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - мини соларна фотонапонска електрана "Брезичани 2"
"ВиЗ ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука - мини соларна фотонапонска електрана "Брезичани 1"
"БОБАНА ТРАНСПОРТИ" д.о.о. Приједор - погон за прераду огревног дрвета (обнова)
"ОСИЊАК" Живко Кондић с.п. Приједор - занатски објекат за клање стоке у склопу ресторана (обнова)
Листа обновљених еколошких дозвола 2023. године
Листа издатих еколошких дозвола 2023. године
"АЛЕКСИЋ", Драшко Алексић, с.п., Приједор - аутолимарска радионица
"МИС", Милица Лукић, с.п., Приједор - погон за производњу резане грађе и цијепање огревног дрвета (обнова)
Занатска радња "ДИЈАМАНТ" власник, с.п. Миленко Радић, Приједор - постројење за сјечење, обликовање и обраду камена (обнова)
Занатска радња "СТОЛАРИЈА ВУЈИЧИЋ" власник, с.п. Вујичић Рајко, Приједор - столарска радионица (обнова)
"ЛИПА ДРВО" д.о.о. Омарска Приједор - погон примарне прераде дрвета (обнова)
"СИНГЕР СПЕКТАЛ" д.о.о. Приједор - за погон за резање и цијепање дрвета и погон за производњу пелета (обнова)
Занатска радња "РОБУСТОX ДИЗАЈН" Мирослав Давидовић с.п., Приједор - за погон за производњу кухињског и плочастог намјештаја
"ГЛОБАЛ ЦОМПАНY" д.о.о. Приједор - погон за производњу потпале и цијепаног огревног дрвета (обнова)
Занатска радња "ГРАМЕР" власник, с.п. Имамовић Хилмија, Приједор - постројење за сјечење, обликовање и обраду камена(обнова)
"ЗТ КОМЕРЦ" д.о.о. Приједор - за пословни објекат - радионицу за склапање металних конструкција, стубну трафостаницу (обнова)
"ЕКО СТИЛ" Ратко Тимарац с.п. Приједор - Издвојена јединица Приједор - пословни простор за производњу намјештаја (собна врата)
Занатска радња "МИНАКА" власник с.п. Пилиповић Миланка, Приједор - вуновлачарска радионица
Занатска радња "ВЕЉА" с.п. Врућинић Вељко, Приједор - аутомеханичарска радионица
Услужна радња "САФТИЋ" с.п. Сафтић Драженко, Приједор - погон за механизовано цијепање дрвета (обнова)
"Бетареал" д.о.о. Приједор - изградња трафостанице ТС "Бетареал" 630 кВА са прикључним СН каблом
ПР "ДИЗДАРИЋ" с.п. Диздарић Алмир - каменорезачка радња (обнова)
Занатска аутомеханичарска радња "АУТОСЕРВИС ЦВИЈИЋ", власник, с.п. Цвијић Предраг - аутомеханичарска радња (обнова)
"ЛИМ ПРОФИ" д.о.о. Приједор - лимарска радионица са пратећим садржајима и складиштем (обнова)
"Приме" д.о.о. Приједор - пословни објекат за клање стоке и прераду меса (обнова)
Самоуслужна аутопраоница "ЕУРО-WАСХ" с.п. Марјановић Горан, Приједор - самоуслужна аутопраоница (обнова)
"СИНКРО-ТРАНС" д.о.о. Приједор - сервисна радионица грађевинских машина (обнова)
Владимир Тошић - пословни објекат за производњу и прераду сировина биљног поријекла у насељу Гомјеница
Град Приједор-изградња примарне фекалне канализационе мреже са пратећим објектима у насељу Гомјеница (обнова)
"ДАДО Д.", Далибор Драгоњић, с.п., Приједор - аутосервис (обнова)
"АМ СОЛАР" д.о.о. Приједор - постројење за производњу електричне енергије - соларна фотонапонска електрана
"ГВОЖЂО" Давор Гвозден с.п. Приједор - печењара са пратећим садржајима
"БИНГО" д.о.о. Тузла - приземни пословни објекат Тржни центар Приједор (обнова)
"Лигнум Стјепановић" д.о.о. - пословни комплекс за транспорт и услуге, објекат за одржавање и гаражирање возила
"СБ ЛАСЕР" д.о.о. Приједор - творница за производњу металних склопова са пратећим садржајима (обнова)
Листа обновљених еколошких дозвола 1.1.-30.6.2023. године
Листа издатих еколошких дозвола и листа ревизија еколошких дозвола 1.1.-30.6.2023. године
"Приједорпутеви" а.д. Приједор - постројење за производњу бетона и бетонских производа (обнова)
"Ц.И.Б.О.С." д.о.о. Сарајево, Подружница Приједор-пословни објекат за складиштење секундарних сировина (метални отпад) (обнова)
"ИНСТАЛО КОМЕРЦ" д.о.о. Приједор - складиште секундарних сировина (метални отпад) (обнова)
"Лаурел" д.о.о. Приједор - погон за производњу намјештаја
ЗР "ДМ" Нидал Суљановић с.п. Приједор - аутомеханичарска, аутолимарска и аутолакирерска радња (обнова)
"ХОЛДИНА" д.о.о. Сарајево - бензинска пумпна станица, станица за снабдјевање возила ТНГ и аутопраоница (обнова)
"ИНСТАЛО КОМЕРЦ" д.о.о. Приједор - откуп, складиштење и продају секундарних сировина - металног отпада (обнова)
Бранко Арежина - каменорезачка радионица
ТР "МАXО ГРОУП" с.п. Максић Жељко, Приједор, Издвојени пословни простор "АУТОСЕРВИС МАXО ГРОУП" Приједор - аутосервис
"ЕЛИ С" д.о.о. Приједор - погон за производњу намјештаја
"МИРА" д.о.о. чланица Краш групе - погон за производњу кекса и сродних производа (обнова)
ПР "МЕСНИЦА" Данијела Пецаљ с.п, издвојена јединица клаоница, прерада меса, печењара "НАША ПРИЧА" Приједор (обнова)
"ИМИ ТРАНЗИТ" д.о.о. Приједор - пословни објекат са намјеном за мјешаоницу сточне хране, складиште сировина и готовог производа
"ФЕРМО" д.о.о. Приједор - погон за примарну прераду дрвета (обнова)
"ГАНИЋ" д.о.о. Сански Мост, Подружница "ГАНИЋ-БЕТОН" Приједор - погон за производњу бетона и бетонских елемената
"ЦАБЛЕX БХ" д.о.о. Лакташи ПЈ Приједор - погон за производњу кабловске конфекције
Листа обновљених еколошких дозвола 2022. године
Листа издатих еколошких дозвола 2022. године
"БЕТОН-ГАЛ" д.о.о. Сански Мост - пословни објекат - погон за производњу бетонских елемената и галантерије (обнова)
"АУСТРОНЕТ" д.о.о. Приједор - производни погон за израду заштитних мрежа (обнова)
"КАРПЕНТЕРИ Виторог" д.о.о. Приједор - погон за производњу намјештаја
"ДИП - ЦО" д.о.о. Приједор - производни погон за израду челичних конструкција (обнова)
Заједничка занатска радња "ИВЕР ТИМ" с.п. Црногорац Ненад и Јефтић Бојан, Приједор - погон за производњу плочастог намјештаја
ПР"АУТО БИЊАШ" с.п. Госпа Бињаш, Приједор - пословни објекат са намјеном за лимарску и аутолакирерску радионицу (обнова)
Хамдија Башић - Пословни објекат са намјеном за браварску радионицу
Трговачка радња"МИМО", Милан Драгојевић с.п. Приједор-Издвојена јединица "МИМО2", Приједор-самостална занатска клаоница(обнова)
"МИТЕX ИНВЕСТ" д.о.о. - погон за примарну прераду дрвета и цјепаоницу са пратећим садржајима (обнова)
"РАШО" д.о.о. Приједор - погон за примарну прераду дрвета - пилана (обнова)
"ЕНЕКС-М" д.о.о. Приједор - аутолимарска радионица, радионица за технички преглед возила, аутосервис и лакирница (обнова)
"КОНЗУМ" д.о.о. Сарајево, Подружница Приједор - пословни објекат - трговина на велико и мало (обнова)
"ТРОПИЦ МАЛОПРОДАЈА" д.о.о. Бања Лука, ПЈ "ТРОПИЦ МАЛОПРОДАЈА 37" Приједор - тржни центар са галеријом (обнова)
"НИКИЋ Ј" д.о.о. Приједор - пословни објекат - самоуслужна аутопраоница
Пекара "КЛАС", Милан Слијепац и Мирослав Слијепац, с.п., Приједор (обнова)
"МИКАНОВИЋ" Божана Микановић с.п. Приједор - производни погон за обраду камена (обнова)
"ФОРЕСТ СБ" д.о.о. Приједор - погон за примарну прераду дрвета - пилану и погон за прераду огревног дрвета - цјепаоница (обнова)
"ВУЧКОВАЦ" Огњен Вучковац с.п. Приједор - каменорезачка радња
"ГРУБАН", Немања Грубан, с. п, Приједор - пословни објекат - пекара (обнова)
Александар Кос - аутомеханичарска радња
ПР "ВОДЕНИ ПАРК" власник, с.п. Јакуповић Јасмин, Приједор - комплекс отворених базена са пратећим садржајем
"БАТИЋ" д.о.о. Приједор - погон и постројење за производњу осталог намјештаја
"МУЊИЗА - ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" д.о.о. Приједор - столарска радионица за производњу погребне опреме (обнова)
"ТИСА-ПРОМЕТ" Дамјан Тимарац с.п.Приједор - погон за прераду дрвета - пилана
"ЖИТОПРЕРАДА" д.о.о. Приједор - производни објекат - млин за жито са пратећим садржајима (обнова)
"ПРОЗОРИ ПОТКОЗАРЈЕ" д.о.о. Омарска Приједор - пословни објекат - погон за израду грађевинске столарије (обнова)
ЈПШ "Шуме РС" а.д. Соколац Шумаско газдинство Приједор - инфраструктурни објекат - шумски пут "Велика Градина - Широка Буква"
Пекара "МАГИСТРАЛА" Ељми Мусај с.п. Приједор - погон за производњу пекарских производа
"РОУНДЛИНЕР БХ" д.о.о. Приједор - производни погон за производњу амбалажа од пластичних маса и доградња пословних анекса
ПР "ДЕНИX" вл.с.п. Кушмић Ведран Приједор - за погон и постројење прехтамбене индустрије - пекара
"МИЛА ТЕКСТИЛ" д.о.о. Приједор - производни објекат - погон за израду одјевне конфекције за дјецу и одрасле (обнова)
Листа обновљених еколошких дозвола 1.1.-30.6.2022. године
Листа издатих еколошких дозвола и листа ревизија еколошких дозвола 1.1.-30.6.2022. године
"ПАСПАЉ КОМЕРЦ" д.о.о. Доња Бистрица Приједор - пословни објекат - бензинска станица са пратећим садржајима (обнова)
ПР "Пекара Сана" - пекара (обнова)
Предузетник у пољопривреди "ФАРМА БРАЋА ПАРАТУШИЋ" власник с.п. Паратушић Суад - фарма музних крава
"КОНЦАРY" д.о.о. Приједор - пословно-производни објекат са намјеном за производњу бетонских елемената
ЗР "РОYАЛ" с.п. Гордана Радић, Приједор - каменорезачка радња
Занатска радња "КОЗАРА-КОМЕРЦ ДРВО" Душко Лајић с.п. Приједор - погон за примарну прераду дрвета - пилана
"Мира" д.о.о. чланица КРАШ групе - плинска станица за потребе пословног комплекса
"РОБОТ ГЕНЕРАЛ ТРАДИНГ ЦО" д.о.о. Сарајево, Подружница Приједор - пословни објекат - тржни центар
ПР "УНИГРАНИТ ОЉАЧА" власник с.п. Ољача Родољуб, Приједор - каменорезачка радња
"СЕРВИСКОМЕРЦ П-4" д.о.о. Козарска Дубица ПЈ Приједор - аутосервис
"СТОЈНИЋ ГРАНИТИ" Божо Стојнић с.п. Приједор - каменорезачка радња
ПР"ВУЛКАНИЗЕРСКИ СЕРВИС МУКИ" Мурис Топчагић с.п. Приједор - вулканизерска радња
Фарма "Шкундрић" - господарски објекат - штала за узгој и држање музних крава (обнова)
"Владуша"д.о.о. Приједор - погон за примарну прераду дрвета и цјепаоницу (обнова)
"Металеx" д.о.о. Прњавор - пословни објекат са намјеном за специјализовану продавницу непрехрамбене робе (бауцентар)
"Малинић" д.о.о. Приједор - клаоница занатског типа (обнова)
ПР "ТЕЈИЋ" с.п. Тејић Николина, Приједор - пекара (обнова)
"МАСТЕРWООД" д.о.о. Приједор - погон за производњу намјештаја -фаза И (обнова)
Град Приједор - изградња саобраћајне и друге инфраструктуре у радној зони "Аеродром 4" - фазна реализација
"Приједорчанка"а.д. Приједор- творница за прераду воћа, поврћа и шумских плодова (обнова)
"СЛАВУЉИЦА ПЕТРОЛ" д.о.о. Доњи Ружевић бб Теслић 2, ПЈ Омарска 2, Приједор - бензинска станица
Листа обновљених еколошких дозвола 2021. године
Листа издатих еколошких дозвола 2021. године
"ЦИМСС" д.о.о. Приједор - творница за шивање текстилних и кожних навлака за столице и тапацирање истих
"НЕШКОВИЋ" д.о.о. Бијељина - станица за снабдијевање горивом моторних возила са пратећим садржајем (обнова)
"МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА"д.о.о.Приједор-творница за производњу челичних и конструкција од нехрђајућег челика-обнова и обједињавање
Листа обновљених еколошких дозвола 1.1.-30.6.2021. године
Листа издатих еколошких дозвола и листа ревизија еколошких дозвола 1.1.-30.6.2021. године
"НОВА ИВАНЧИЦА" д.о.о. Приједор - погон за производњу горњих дијелова обуће
ЗР "Каменорезац Јане" - каменорезачка радња (обнова)
"ГАГИ ТРАНС" д.о.о. Приједор - бензинска станица са пратећим садржајима (обнова)
"МЕТРО ХОЛЗ" д.о.о. Приједор - погон за примарну прераду дрвета (обнова)
Предузетничка радња "РУБИН" власник, с.п. Рубин Радован, Приједор - пословни објекат - пекара (обнова)
Дарио Мацура- аутомеханичарска радионица
Зоран Лемић - пословни објекат са намјеном производње воћних ракија - дестилерије
Листа обновљених еколошких дозвола 2020. године
Листа издатих еколошких дозвола 2020. године
"РАКИ" д.о.о. Приједор - погон за производњу мрежица за грађевинарство
"ЕКОМИР" д.о.о. Приједор - погон за сакупљање, сортирање, пресовање и складиштење неопасног отпада (обнова)
"Цромеx" д.о.о. Приједор - пословни објекат за производњу металне столарије и брварије (обнова)
Гојко Антонић - механичарска радионица
"ЈАВОР" д.о.о. Приједор - творница намјештаја (обнова)
"ПАНТЕР 2", Бранислав Стојановић, с.п, Приједор - аутомеханичарска радионица
"ПАСПАЉ КОМЕРЦ" д.о.о. Приједор - станица за снабдјевање горивом моторних возила (обнова)
Мирослав Радивојац Приједор
"НУТИ ДУЕ" д.о.о. Приједор - производња доњих дијелова обуће (обнова и обједињавање)
"РД ТРГОВИНА" д.о.о. Приједор- ПЈ 5 - станица за снабдјевање горивом моторних возила (обнова)
"ДУЈАКОВИЋ ЦОМПАНY" д.о.о. Шаринци бб. Прњавор - станица за претакање горива, Љубија (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање - резервоар "Горња Љубија" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-реконстреуисани резервоар "Доња Љубија" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-резервоар "Хамбарине" са пумпном станицом (обнова)
Листа обновљених еколошких дозвола 1. 1. - 30. 6. 2020. године
Листа издатих еколошких дозвола 1. 1. - 30. 6. 2020. године
"АС КОТАРАШ" - одржавање и поправка моторних возила
Реконструисани резервоар "Пашинац" и резервоар са пумпном станицом (обнова)
Црпна станица бунар ПБ3 са хлорном станицом и пратећим објектима и инсталацијама (обнова)
Реконструисани резервоар "Бараковац" и резервоар са засунском комором и приступни пут (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-резервоар "Влачине" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање - бунар ЕБДД2 (обнова)
"ФРУЦТА - ТРАДЕ" д.о.о. Дервента ПЈ "СУПЕР КОРТ 2" (обнова)
"МЕТАЛМОНТ МИЈИЋ"д.о.о. Приједор- производно - пословни комплекс са намјеном за машинску обраду метала
ЗР "АУТО ЛИМ" - одржавање и поправка моторних возила
"СРЕДИЋ" - аутопраоница
"РОУНДЛИНЕР БХ" д.о.о. - производни погон за производњу амбалажа од пластичних маса (фаза И)
Алекса Берић - токарска радионица
"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука ПЈ "ПРИЈЕДОР 2" (обнова)
"Брчко-гас" (обнова)
"Фарма Вуковић" - полусистемско проточно рибогојилиште
МУЦ-ТЕX - производња остале спољашње одјеће
"ЈАНКОВИЋ" - аутомеханичарска радња
"КОНЧАР" - погон за примарну прераду и цијепање дрвета
Листа обновљених еколошких дозвола 2019. године
Листа издатих еколошких дозвола 2019. године