Цивилна заштита

Цивилна заштита града Приједора

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа који обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава. Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су хуманитарне и невојне природе.
У склопу Заједничког програма Владе Швицарске и Уједињених нација "Смањење ризика од катастрофа за одрживи развој у Босни и Херцеговини" промовишемо ДРАС систем (ДРАС).
ДРАС је онлине платформа која пружа ажурне информације доносиоцима одлука и грађанима о изложености поплавама, клизиштима, земљотресима и локацијама минско сумњивих површина са циљем промјене приступа смањењу ризика од катастрофа у Босни и Херцеговини. Град Приједор је партнер на поменутом Програму од 2019. године, те смо интензивно радили за Програмским тимом како би све потребне информације биле доступне на ДРАС платформи. Као резултат, финализиран је преглед за Град Приједор и доступан је на порталу ДРАС заједно са преосталим опцинама и градовима, партнерима на Програму.
Припремљен је и краки видео, којег мозете погледати овдје: ДРАС

ДОКУМЕНТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Програм развоја ЦЗ
Процјена угрожености