Вијести

14.00

Програм провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједора за 2023.годину

Град Приједор
Градоначелник

Број: 02-400-21/22
Датум: 05.12.2022. године

На основу члана 3. Закључка о усвајању Нацрта буџета Града Приједор за 2023. годину, број 01-022- 171 /22 од 02.12.2022. године, Градоначелник Приједора доноси

Детаљније…