Радно вријеме у дане празника 1.и 9.мај

Република Српска
Град Приједор
Градоначелник


Број : 02-32- 2 /19
Датум : 21.04.2019. годинеНа основу члана 4. и члана 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске, ("Сл.гласник РС", број : 43/07), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број : 97/16), и члана 89. Статута града Приједора ("Службени гласник града Приједора", број: 12/17), Градоначелник Приједора, д о н о с и :

З А К Љ У Ч А К


1. Први дан Међународног празника рада, 01.05.2019. године (сриједа), је нерадни дан за све привредне субјекте регистроване на подручју града Приједора, осим субјеката побројаних у тачкама 2. и 5. овог Закључка.
2. Први дан Међународног празника рада, 01.05.2019. године (сриједа), могу да раде самосталне предузетничке радње -меснице у периоду од 07,00 до 12,00 часова.
3. Другог маја 2019. године (четвртак), ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевање основним животним артиклима, могу да раде продавнице прехрамбеном робом, меснице и рибарнице у времену од 7,00 до 13,00 часова.
4. Дан побједе над фашизмом, 09.05.2019. године (четвртак), је нерадни дан за све привредне субјекте регистроване на подручју града Приједора, осим субјеката побројаних у тачки 5. овог Закључка.
5. Апотеке, продавнице погребне опреме, цвјећаре, бензинске пумпе, субјекти који се баве дјелатностима производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине, кондиторских производа и колача, трговачке радње типа "драгстор" и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.
6. Послодавац је дужан радницима, који ће радити на дане републичких празника, омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.
7. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику града Приједора.
8. Уколико се због унапријед уговорених обавеза према купцима укаже потреба за рад у дане републичких празника, привредни субјекти који имају регистровану производну дјелатност, треба писмено, уз образложење разлога за рад у нерадне дане, да се обрате Одјељењу за привреду и пољопривреду, најкасније три (3) дана прије траженог датума.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић

Назад