Нови сервиси услуга према грађанима

Поштовани грађани, у жељи да заједнички побољшамо рад Градске управе, на званичној < WEB > страници Града Приједора како смо и најавили пуштањем новог сајта кренули смо са реализацијом е-Управе. Креирани су сервиси путем којих грађани имају могућност „комуникације“ са Градском управом.


За грађане свакако највећа добит јесте уштеда у времену које је потребно да се добије одређена услуга. Повезивањем информационих система смањили бисмо број потребних папира и самим тим убрзали систем, уз информатизацију која увијек подразумијева оптиматизацију процеса, тако да су сада и сами процеси ефикаснији.
Предности е-Управе: Градска управа ближа и отворенија према грађанима, лакши приступ информацијама као и сами ток реализације поступака које води Градска управа, могућност грађана да изнесу своја мишљења и да се њихова мишљења уважавају, смањење трошкова и остваривање права да страница садржи е-Управу у оквирима донесених закона и на такав начин олакша бољи приступ људима, како онима у Граду Приједору, тако и онима у иностранству.
Са радом су кренули и неки сервиси у склопу е-Управе, док се завршетак очекује крајем календарске године.ИНФО ПУЛТ
На овој страници можете пронаћи све информације о образцима, пријавама, увјерењима и захтјевима које подносите Градској управи, исти су побројани по организационим јединицама. Поред формулара у ПДФ формату који можете штампати и попунити, у прегледу се јасно види назив поступка, рок за издавање, право на жалбу, као и детаљан опис неопходне документације, административне таксе и накнада, правни основ, опис поступка, као и одговорне особе које ће обрадити Ваш предмет и њихови телефони и < mail > адресе.
Поступци се могу потражити селективно по падајућим менијима бирајући одређене понуђене услове.
Надамо се да ћемо Вам на овај начин сарадњу учинити бржом и ефикаснијом.
Детаљније на: линк

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР
Лица чије се матичне књиге воде у Граду Приједору, могу путем виртуелног матичара на овој интернет страници добијати: изводе из матичних књига, увјерења о држављанству, као и увјерења о слободном брачном стању. Документи ће бити достављени поштом, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у Вашем захтјеву.
Детаљније на: линк

48 САТИ
Путем овог сервиса можете пријавити комуналне проблеме у Вашој околини који се односе на: саобраћај, јавне површине, водовод, канализацију, одлагање смећа, проблеме етажних заједница, непрописно држање животиња и кућних љубимаца, непридржавање реда у раду привредних субјеката и остали проблеми у надлежности Градске управе.
На поднесене пријаве, надлежне службе Градске управе су дужне у року од 48 сати да предузму одговарајуће акције. Пријаве су анонимне и уколико грађани желе, могу добити повратну информацију.
Детаљније на: линк

На крају, свако може да покрене услугу у тренутку када му одговара, што нас доводи до визије е-Управе: на „вашем-нашем“ виртуелном шалтеру, увијек сте први. Наравно, то подразумијева и континуирану подршку од стране Градоначелника, чија се пословна политика управо на овај начин најбоље може презентовати.

Назад