Обавјештење везано за ауто-пут Бањалука-Приједор

Град Приједор
Одјељење за просторно уређењеОбавјештење

20.11.2020.год. у 12,00 у кину "Козара" биће одржано јавно излагање са расправом на поновљене Нацрте докумената према објављеним огласима и то:

Нацрт Плана парцелације за аутопут дионица Бањалука - Приједор на територији града Приједора по скраћеном поступку (Нацрт Плана)

Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину аутопута дионице Бањалука - Приједор (Нацрт Извјештаја)

Упутство

Овдје линк се налази Прегледна карта Плана просторне организације, Геодетска подлога са планом уклањања, План просторне организације, текст Нацрта Плана и текст Нацрта Извјештаја. Прегледна карта Плана просторне организације је у .јпг и .пдф формату. Остали прилози су у .пдф формату.

Након препознавања локације од интереса на Прегледној карти Плана просторне организације видјеће се број листа Плана просторне организације на којем се та локација налази. На идентификованом листу Плана просторне организације може се утврдити њена планирана намјена.


Да ли је нека катастарска парцела у обухвату Нацрта Плана може се видјети на Географском информационом систему (ГИС-у) Града Приједора на линку

и на линку.

На ГИС-у Града Приједора налазе се сви прилози Нацрта Плана и Нацрта Извјештаја. Графички прилози Нацрта Плана су у .јпг и .пдф формату.

Одјељење за просторно уређење

Назад