Територијална ватрогасна јединица Приједор

Територијална ватрогасна јединица Приједор

Старјешина ТВЈ: НЕБОЈША МИЉУШ, дипломирани инжењер машинства
Адреса: Бранислава Нушића 19, 79102 Приједор
Телефон: 052/234-305
Факс: 052/234-305
Имејл: info@vatrogasciprijedor.com, nebojsa.miljus@prijedorgrad.org

НАДЛЕЖНОСТИ
У територијалној ватрогасној јединици, као самосталној унутрашњој организационој јединици у Градској управи обављају се законом утврђене дјелатности професионалних ватрогасних јединица и учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара Града и пружање техничке подршке и помоћи у незгодама и опасним ситуацијама и други послови утврђени законом.