Просторно уређење

ДОКУМЕНТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

Стратешки документи просторног уређења
Регулациони планови и други спроведбени документи просторног уређења
ЗонаНазив документаСлужбени документ
01.ЦЕНТРАЛНА ЗОНАДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ Службени гласник општине Приједор " бр.11/08
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ - И Фаза "Службени гласник општине Приједор" бр.7/07
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН СТАРИ ГРАД У ПРИЈЕДОРУ "Службени гласник општине Приједор " бр.3/07
РЕВИЗИЈА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ - СЕКЦИЈА 1 "Службени гласник Града Приједор " бр.10/13
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА У ПРИЈЕДОРУ "Службени гласник општинеПриједор " бр.8/06
02.ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕРЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА БИВШЕГ ПОГОНА ЦЕЛПАК - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.9/06
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ "БАЛТИН БАРЕ" -СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник Града Приједор " бр.15/17
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ "ЧИРКИН ПОЉЕ" У ПРИЈЕДОРУ-СЕКЦИЈА 1 "Службени гласник општине Приједор " бр.8/11
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ОМАРСКА" "Службени гласник општине Приједор " бр.11/08
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН РЖР "ЉУБИЈА" - ЦЕНТРАЛНА РУДИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА И ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА "Службени гласник Града Приједор " бр.7/15 и "Службени гласник општине Оштра Лука " бр.11/15
03.ЗОНЕ СТАНОВАЊА И МЈЕШОВИТЕ ЗОНЕРЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА ДОЊА ПУХАРСКА И УРИЈЕ И ФАЗА -СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник Града Приједор " бр.6/13
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА ДОЊА ПУХАРСКА И УРИЈЕ ИИ ФАЗА -СЕКЦИЈА 3 "Службени гласник Града Приједор " бр.11/17
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДИЈЕЛА НАСЕЉА УРИЈЕ И ЧИРКИ ПОЉЕ ИИ ФАЗА "Службени гласник општине Приједор " бр.10/06
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАСЕЉА УРИЈЕ -ЈУГ "Службени гласник општине Приједор " бр.4/09
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА МАТАРУШКО ПОЉЕ. МАТАРУШКО ПОЉЕ 2 И НАСЕЉА ТУКОВИ - СЕКЦИЈА 1 "Службени гласник општине Приједор " бр.13/07
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПРОСТОРА УЗ КОРИТА РИЈЕКА САНА И ГОМЈЕНИЦА НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ПРИЈЕДОРА-СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник Града Приједор " бр.10/16
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДИО НАСЕЉА УРИЈЕ ЦЕНТАР- УП ТЕШИНИЋ "Службени гласник општине Приједор " бр.4/06
04.ЗОНЕ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊАИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕВИЗИЈЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ПЕЋАНИ - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 - ДИО СЕКЦИЈЕ 1 И ДИЈЕЛА НАСЕЉА Д.ПУХАРСК "Службени гласник општине Приједор " бр.2/10
РЕВИЗИЈА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ПЕЋАНИ - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.1/08
05.ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНЕ ПУТЕВЕРЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН СЕРВИСНО-УСЛУЖНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА И РАДНЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ "СВАЛЕ" "Службени гласник општине Приједор " бр.3/08
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ М-15 ПРИЈЕДОР-КОЗ.ДУБИЦА И ДИЈЕЛА НАСЕЉА УРИЈЕ "Службени гласник Града Приједор " бр.6/15
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ М-4 ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА И ДИЈЕЛА НАСЕЉА ОРЛОВАЧА "Службени гласник Града Приједор " бр.1/16
06.ЗОНЕ СТАНОВАЊА „ПРИЈЕДОР 2000 – ДОМ ЗА СВЕ ЉУДЕ“ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РАСАДНИК И АЕРОДРОМ ИИИ "Службени гласник општине Приједор " бр.5/08
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА АЕРОДРОМ И И АЕРОДРОМ ИИ "Службени гласник општине Приједор " бр.8/08
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО ГРАДСКОГ НАСЕЉА ДОЊА ПУХАРСКА - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.6/11
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА БИСТРИЦА "Службени гласник општине Приједор " бр.6/11
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО СЕОСКОГ НАСЕЉА ГАРЕВЦИ - СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.9/07
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО СЕОСКОГ НАСЕЉА ГАРЕВЦИ- СЕКЦИЈА 1 "Службени гласник општине Приједор " бр.9/07
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО СЕОСКОГ НАСЕЉА ГОРЊИ ОРЛОВЦИ - КАЛАТЕ "Службени гласник општине Приједор " бр.9/07
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКИХ НАСЕЉА НОВА ОРЛОВАЧА, ТОПОЛИК, ВРБИЦЕ И ЦЕЛПАК "Службени гласник општине Приједор " бр.6/05
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ГЛАВИЦЕ 3 "Службени гласник општине Приједор " бр.4/06
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ОРЛОВЦИ-ЈАЊИЋА ПУМПА "Службени гласник општине Приједор " бр.6/05
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА БАЛТИН БАРЕ "Службени гласник општине Приједор " бр.3/06
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА ГЛАВИЦЕ 1 И ГЛАВИЦЕ 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.6/05
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕОСКОГ НАСЕЉА РАСАВЦИ "Службени гласник општине Приједор " бр.3/06
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРИГРАДСКО НАСЕЉЕ КАВАНИШТЕ "Службени гласник општине Приједор " бр.6/11
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР КРАЈИНА-ЦЕЛПАК "Службени гласник општине Приједор " бр.9/06
08.ОМАРСКАИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ОМАРСКА "Службени гласник општине Приједор " бр.12/09
09.КОЗАРАЦИЗМЈЕНА И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА КОЗАРАЦ "ЦЕНТАР" "Службени гласник општине Приједор " бр.8/07
Документи просторног уређења у изради
Назив документаСлужбени гласник
ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РЖР ЉУБИЈА - "ЦЕНТРАЛНА РУДИШТА" НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА И ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА -Обухват "Службени гласник Града Приједора" бр.14/17
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ОМАРСКА Службени гласник општине Приједор " бр.12/09
Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Љубије 2016-2036.година "Службени гласник Града Приједора" бр.4/16
Одлука о приступању изради Измјене дијела Рег. плана РЖР Љубија -"Цент. рудишта"на тер.и града Приједора и општине Оштра Лука "Службени гласник Града Приједора" бр.14/17
Одлука о приступању изради Плана парцелације "Пашини конаци" "Службени гласник Града Приједора" бр.13/17
Одлука о приступању изради Плана парцелације за локацију "Растичани" у склопу Националног парка "Козара" "Службени гласник Града Приједора" бр.14/17
Одлука о приступању изради Регулационог плана градског гробља "Пашинац" "Службени гласник Града Приједора" бр.10/17
Одлука о приступању изради Зонинг план подручја посебне намјене сјеверозападног дијела урбаног подручја Приједора "Службени гласник Града Приједора" бр.10/17
Одлука о приступању изради Зонинг плана јужног дијела урбаног подручја Приједора "Службени гласник Града Приједора " бр.3/16
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ "ПАШИНИ КОНАЦИ"-Обухват плана "Службени гласник Града Приједора" бр.13/17
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ "РАСТИЧАНИ" У СКЛОПУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "КОЗАРА" -Обухват плана "Службени гласник Града Приједора" бр.14/17
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ГРАДСКОГ ГРОБЉА "ПАШИНАЦ"-Обухват плана "Службени гласник Града Приједора" бр.10/17
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЉУБИЈЕ 2016-2036. -Обухват Плана "Службени гласник Града Приједора" бр.4/16
ЗОНИНГ ПЛАН ЈУЖНОГ ДИЈЕЛА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА-Обухват плана "Службени гласник Града Приједора " бр.3/16
ЗОНИНГ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ СЈЕВЕРО-ЗАПАДНОГ ДИЈЕЛА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА -Обухват Плана "Службени гласник Града Приједора" бр.10/17