Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности

Начелник Одјељења: МОЊА КАСАЛОВИЋ, магистар међународних односа
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-195
Факс: 052/245-196
Имејл: drustvene@prijedorgrad.org, monja.kasalovic@prijedorgrad.org

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за друштвене дјелатности обављају се управни и други стручни послови из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе, социјалних и здравствених питања, породице и омладине, пружање правне помоћи, те сарадње са невладиним сектором и предлажу мјере за унапређење стања у тим областима; обавља послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за образовање, здравство, социјалну заштиту и НВО
Шеф Одсјека: Стевица Дроњак, дипл. политолог
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-133
Факс: 052/245-196
Имејл: drustvene@prijedorgrad.org, stevica.dronjak@prijedorgrad.org
Одсјек за спорт, културу, омладину и породицу
Шеф Одсјека: Зоран Станић, проф. историје југословенских књижевности и српскохрватског језика
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-136
Факс: 052/245-196
Имејл: drustvene@prijedorgrad.org, zoran.stanic@prijedorgrad.org