Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Начелник Одјељења: МИШО РОДИЋ, дипломирани правник
Адреса: ул. „Светосавска “, 79102 Приједор
Телефон: 052/242-371
Факс: 052/232-837
Имејл: obiz@prijedorgrad.org, miso.rodic@prijedorgrad.org

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за борачко-инвалидску заштиту обављају се стручни и управни послови који се односе на личне и породичне инвалиднине , категоризацију бораца, социјалну заштиту, здравствену заштиту војну евиденцију корисника и друге послове предвиђене законом.

ОДСЈЕЦИ
1. Одсјек за управно-правне послове
Шеф Одсјека: Стана Ћурић, дипл. правник
Адреса: ул. „Светосавска “, 79102 Приједор
Телефон: 052/242-371
Факс: 052/232-837
Имејл: obiz@prijedorgrad.org, stanacuric@prijedorgrad.org
2. Одсјек за социјална питања корисника и војне евиденције
Шеф Одсјека: Нема
Адреса: ул. „Светосавска “, 79102 Приједор
Телефон: 052/242-371
Факс: 052/232-837
Имејл: obiz@prijedorgrad.org,