Радна тијела

Комисија за избор и именовања
1. Оливера Брдар Мирковић, предсједник
2. Јована Панић, замјеник предсједника,
3. Сеад Јакуповић, члан,
4. Сабахудин Гарибовић, члан и
5. Раденко Стијепић, члан.

Мандатно имунитетска комисија
1. Суртов Младен, одборник ПДП - предсједник
2. Рађеновић Сања, одборница СДС - зам. предсједника
3. Дуратовић Мирсад, одборник ДФ

Комисија за прописе
1. Драгојевић Горан, одборник СНСД - предсједник
2. Совиљ Валентина, одборница ДНС - зам. предсједника
3. Грабеж Далибор, одборник ПДП
4. Зрнић Милорад
5. Кос Далибор, представник СНСД

Комисија за награде и признања
1. Кос Желимир, самостални клуб одборника - предсједник
1. Гарибовић Сабахудин, одборник СДА - зам. предсједника
2. Драгојевић Горан, одборник СНСД

Комисија за вјерска питања
1. Радановић Бране, одборник ДНС - предсједник
1. Трњанин Месуд, одборник СДА - зам. предсједника
2. Стојић Ратко, одборник СДС

Комисија за равноправност полова
1. Совиљ Валентина, одборница ДНС - предсједник
1. Дуратовић Мирсад, одборник ДФ - зам. предсједника
2. Панић Јована, одборница СДС
3. Мешић Ајдин, одборник СДА
4. Суртов Младен, одборник ПДП

Комисија за младе
1. Велаула Горан, одборник СНСД - предсједник
2. Панић Јована, одборница СДС - зам. предсједника
3. Предојевић Горан, одборник ДНС
4. Савановић Небојша, Омладински савјет
5. Вучковац Светозар, Омладински савјет

Комисија за буџет и финансије
1. Дринић Рајко, одборник СНСД - предсједник
2. Кос Желимир, самостални клуб одборника - зам. предсједника
3. Грабеж Далибор, одборник ПДП
4. Миљуш Рајка
5. Бабић Живко, представник СНСД

Комисија за мјесне заједнице
1. Гвозден Ненад, одборник СНСД - предсједник
1. Гарибовић Сабахудин, одборник СДА - зам. предсједника
2. Јаворић Игор, одборник ДНС
3. Стијепић Раденко, одборник СДС
4. Колар Ранко, самостални одборник

Комисија за екологију и заштиту човјекове околине
1. Вучковац Горан, самостални клуб одборника - предсједник
2. Марковић Маја, одборница СНСД - зам. предсједника
3. Стојић Ратко, одборник СДС
4. Стојаковић Неда, представница СНСД
5. Прерад Раденко

Одбор за друштвени надзор и представке
1. Стијепић Раденко, одборник СДС - предсједник
2. Милетић Душко, самостални клуб одборника - зам. предсједника
3. Босанчић Горана, одборница СНСД
4. Јакуповић Сеад, одборник СДП
5. Суртов Младен, одборник ПДП

Одбор за регионалну и међународну сарадњу
1. Босанчић Горана, одборница СНСД - предсједник
2. Шврака Славко, одборник СДС - зам. предсједника
3. Старчевић Предраг, самостални клуб одборника
4. Вујковић Миленко, представник СНСД
5. Хаџић Екрем, представник СДА

Одбор за здравство и социјалну заштиту
1. Јаворић Игор, одборник ДНС - предсједник
2. Вукотић Андрија, одборник СНСД - зам. предсједника
3. Рађеновић Сања, одборница СДС
4. Вуковић Ведрана, представница СНСД
5. Курјаков Марина

Комисија за контролу јавне потрошње и надзор над управљањем и располагањем имовином града
1. Рајлић Радован
2. Добријевић Сњежана
3. Гаврановић Жељка
4. Горонић Нада
5. Петровић Јелена, представница СНСД

Савјет за спорт
1. Предојевић Горан, одборник ДНС - предсједник
2. Велаула Горан, одборник СНСД - зам. предсједника
3. Стијепић Раденко, одборник СДС
4. Шпадић Перо
5. Тимарац Неђељко

Савјет за културу
1. Брдар Мирковић Оливера, одборница ДНС - предсједник
2. Панић Јована, одборница СДС - зам. предсједника
3. Дуратовић Мирсад, одборник ДФ
4. Паспаљ Сања
5. Рађеновић Дубравка, представница СНСД

Савјет за безбједност
1. Мешић Ајдин, одборник СДА - предсједник
2. Башић Дренка, одборница ДНС - зам. предсједника
3. Шврака Славко, одборник СДС
4. Рауш Данко, Форум за безбједност
5. Ђенадија Драшко, Форум за безбједност