Најава сједница

37. сједница Скупштине града Приједора

Број сједнице: 37. сједница Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 12.08.2020. године са почетком у 08:30 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Приједор у 2019.години
3. Извјештај о извршењу буџета града Приједора за период јануар - децембар 2019.године
4. Приједлог Одлуке о расподјели неутрошених намјенских средстава утврђених по годишњем обрачуну за 2019.годину
5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о краткорочном задужењу града Приједора
6. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Зонинг плана подручја посебне намјене сјеверозападног дијела урбаног подручја Пријед
9. Приједлог Одлуке о услугама персоналне асистенције
15. Извјештај о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју града Приједора за период 11.07.2017.-31.12.2019
16. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенције за кориснике водних услуга на подручју града Приједор за 2019. годину
17. Извјештај о реализацији Ревидираног плана капиталних инвестиција града Приједора (2018-2020.) за 2019. годину
18. Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 2019. год

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред