Најава сједница

Најава сједнице Скупштине

Број сједнице: 20. сједница Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 14.11.2018. у 10.00 часова (сриједа)
Мјесто одржавања: Сала Скупштине Града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред 20. сједнице Скупштине града Приједора
2. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2018.годину 2. Ребаланс буџета града Приједора за 2018
3. Нацрт Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2019.годину Буџет града Приједора за 2019.годину
3.1 Нацрти 2. Ребаланса 2018 и Буџета за 2019.годину
4. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2018.годину
5. Приједлог Закључка о утврђивању нацрта Зонинг плана јужног дијела урбаног подручја Приједора
6. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Плана парцелације за локацију "Растичани" у склопу Националног парка "Козара"
7. Приједлог Одлуке о приступању изради Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1
8. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана Козарац и контакт подручја 2019-2039 година
9. Акциони план за спречавање и сузбијање малољетничке деликвенције и примјену алтернативних мјера на подручју Града Приједор
10. Информација о раду Привредног савјета града Приједора за 2017.годину
11. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција града Приједора 2015 2017. година за 2017. годину
12. Информација о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на територији града Приједора
13. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић Радост Приједор за школску 2017 2018. годину
14. Информација о школској 2017 2018.години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног процеса
15. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о именовању мртвозорника за 2018.годину
16. Приједлог Рјешења о разрјешењу Тихомира Тимарца, вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај
17. Приједлог Рјешења о именовању Тихомира Тимарца, за вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај
18. Приједлог Рјешења о разрјешењу Александра Дрљаче вршиоца дужности директора Агенције Преда
19. Приједлог Рјешења о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције Преда

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред