Најава сједница

Најава сједнице Скупштине

Број сједнице: 17
Датум и вријеме одржавања: 23.05.2018. у 10.00 часова (сриједа)
Мјесто одржавања: Сала Скупштине Града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред 17 сједница Скупштине града
2. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар - децембар 2017.године
2.1. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар – децембар 2017.године
2.2. Извјештај о извршењу буџета Града Приједора за период јануар – децембар 2017.године ПРИЛОЗИ
3. Приједлог Одлуке о коначном отпису потраживања Града Приједора
4. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2018.годину
5. Разматрање грађанске иницијативе за успостављање рада дежурне апотеке или апотеке у приправности на подручју града Приједо
6. Приједлог Одлуке о кућном реду у зградама
7. Приједлог Одлуке о одређивању и обиљежавању улица и тргова и означавању зграда бројевима
8. Приједлог Одлуке о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју града Приједор
9. Приједлог Одлуке о такси превозу на подручју града Приједор
10. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор
11. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор
12. Извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју града Приједора у 2017. години
13. Извјештај о раду ИПЦ Козарски вјесник за 2017.годину
14. Информација о раду Пореске управе РС, Подручни центар Приједор у 2017.години
15.1 Приједлог Одлуке о преносу права посједа без накнаде – Мујкановић Бесим и други из Козаруше
15.2. Приједлог Мишљења – кружна раскрсница 29. новембар
15.3 Приједлог Закључка о исправци грешке – Шошкан Миленко