Најава сједница

Најава сједнице Скупштине

Број сједнице: Наставак 24. сједнице Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 19.06.2019. године у 9,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине Града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Приједор за 2018. години
3. Извјештај о извршењу буџета града Приједора за период јануар - децембар 2018. године
4. Одлука о расподјели неутрошених намјенских средстава утврђених по годишњем обрачуну за 2018. годину
5. Информација о релизацији Годишњег плана одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица
6. Приједлог Годишњег плана одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју гр
7. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне руде "Омарска"
8. Приједлог Закључка о утврђивању нацрта Регулационог плана градског гробља "Пашинац"
13. Извјештај о остварењу годишњег Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 2018. го
14. Извјештај о раду Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор за 2018. годину
15. Извјештај о пословању јавних комуналних предузећа у 2018. години
16. Извјештај о пословању "Аутотранспорт Приједор" а.д. Приједор за 2018.годину
17. Извјештај о пословању ЈП" Завод за изградњу града Приједор" за 2018.годину
18. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор за 2018.годину
19. Извјештај о раду ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор за 2018.годину
20. Извјештај о раду јавних установа из области културе у 2018.години
21. Извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју града Приједора у 2018.години
22. Извјештај о спровођењу "Акционог плана превенције кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда
23. Информација о раду матичних јавних установа из области културе у 2018.години

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред