КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПодршка увођењу система за наводњавање код пољопривредних произвођачаВисина средстава: 20.000 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који се баве пољопривредном производњом и који су извршили улагања у куповину нове опреме за наводњавање и/или извршили радове, неопходне за успостављање система за наводњавање у воћарској, ратарској, повртлатској или пластеничкој производњи, у току 2018. године. Омогућава се додјела средстава, која не могу бити већа од 4.000,00 КМ по једном кориснику, у висини од 40%, од укупно уложених средстава у набавку опреме за наводњавање и извршених радова.

Пријава за учешће у програму суфинансирања наводњавања

Јавни позив за суфинансирање наводњавања
Програм суфинансирање наводњавања
ПољопривредаПодршка подизању нових засада воћаВисина средстава: 20.000 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који су опредјељени за обављање или повећање обима воћарске производње и који су у току 2018.године извршили улагања, односно, куповину садница воћа. Омогућава се додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности садног материјала, које не могу бити већа од 4.000,00 КМ, по једном кориснику.

Пријава за учешће у програму суфинансирања садница воћа

Јавни позив за суфинансирање садница воћа
Програм суфинансирање садница воћа
ПољопривредаПрограм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2018. годиниВисина средстава: 370.000,00КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2018. години, предвиђено је да се средства пласирају директно пољопривредним произвођачима за остварене резултате у пољопривредној производњи и индиректно као подршка и помоћ организованим видовима пољопривредне производње и спонзорство манифестација, односно за: подстицање постојеће производње у области сточарства, подстицање производње гљива, подстицање производње поврћа на отвореном пољу, подстицање производње пшенице, подстицање организацијама пољопривредних произвођача, суфинасирање набавке нових пластеника, суфинасирање набавке нових музних апарата, постицање воћарске производње, подстицање производње поврћа и цвијећа у затвореном простору и регрес за обнову пољопривредне механизације.

Пријава за учешће у програму подстицаја у пољопривреди

Пријава Програм суфинансирање набавке нових пластеника

Пријава Програм набавке нових музних апарата

Јави позив за Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2018. години
Програм кориштења буџетских средстава 2018.г. - пољопривреда