КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПодршка подизању нових засада воћа Висина средстава: 18.000,00 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који су опредјељени за обављање или повећање обима воћарске производње и који су у току 2020.године извршили улагања, односно, куповину садница воћа, система за наводњавање и противградне мреже, за исти засад. Омогућава се додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности, које не могу бити већа од 4.000,00 КМ, по једном кориснику.

Пријава на Програм подизања нових засада воћа

Јавни позив за подизање нових засада воћа

Програм подизања нових засада воћа
ПољопривредаПрограм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. годиниВисина средстава: 380.964,72 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години, предвиђено је да се средства пласирају директно пољопривредним произвођачима за обим пољопривредне производње, као регрес за обнову пољопривредне механизације и за суфинансирање набаке стеоних јуница.

Пријава на Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години

Јавни позив за Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години
Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години
ПривредаПодстицајна средства за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП Повећање броја запослених и смањење броја незапослених лица.

Пријава за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП

Анекс А

Анекс Б

Изјава 1

Изјава 2

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП у 2019.г.

Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП у 2019.г.
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећаДодјела финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећа, има за циљ олакшати пословним субјектима да наступима на међународним догађајима и довођењем иностраних партнера повећају могућност представљања производа/услуга иностраној пословној заједници, као и могућност успостављања пословне сарадње са иностраним партнерима, што у коначници треба да доведе до повећања учешћа пословних субјеката са подручја Града Приједор на глобалним тржиштима.

Финансијска средства за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећа из Буџета Града Приједор за 2019. годину, додјељују се као бесповратна (грант) средства за суфинансирање пројеката.
Правилник о условима и начину додјеле финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећ
ПривредаЈавни позив за додјелу финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећаЈавни позив за додјелу финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећа

Пријава - Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа

Образац 1.1.

Образац 1.2.

Образац 1.3.

Образац 2 - Изјава о порезима и ликвидности

Образац 3 - Споразум о разумијевању
Јавни позив за додјелу финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећа
ПривредаЈавни позив за додјелу подстицајних средстава за јачање конкуретности МСП Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката, и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора, као одговор на новонасталу ситуацију, усљед појаве нове болести (ЦОВИД-19) изазване вирусом корона САРС-ЦоВ-2.

Подстицајна средства се додјељују као бесповратна (грант) средства за суфинансирање-финансирање пројеката, по принципу рефундације средстава, у складу са Правилником о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП. Подстицајна средства се додјељују за сљедеће намјене:
1. Набавку нове производне опреме;
2. Набавку нових машина;
3. Набавку нових алата.

Износ подстицајних средстава који може бити одобрен у оквиру додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП из Буџета Града Приједора, не може бити већи од 20.000,00 КМ (максимални износ гранта). Износ појединачног гранта не може бити већи од 65% укупне вриједности пројекта. Преостали износ мора бити суфинансиран од стране корисника (учешће у висини минимално 35% укупне вриједности пројекта).


Пријава за додјелу подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП

Апликациона форма за додјелу подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП/а>

Изјава о додјели подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП

Изјава о непостојању сукоба интереса и несудјеловању у коруптивним радњама за апликанте
Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за јачање конкуретности МСП
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкуретности МСП Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката, и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора, као одговор на новонасталу ситуацију, усљед појаве нове болести (ЦОВИД-19) изазване вирусом корона САРС-ЦоВ-2.

Подстицајна средства се додјељују као бесповратна (грант) средства за суфинансирање-финансирање пројеката, по принципу рефундације средстава, у складу са Правилником о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП. Подстицајна средства се додјељују за сљедеће намјене:
1. Набавку нове производне опреме;
2. Набавку нових машина;
3. Набавку нових алата.

Износ подстицајних средстава који може бити одобрен у оквиру додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП из Буџета Града Приједора, не може бити већи од 20.000,00 КМ (максимални износ гранта). Износ појединачног гранта не може бити већи од 65% укупне вриједности пројекта. Преостали износ мора бити суфинансиран од стране корисника (учешће у висини минимално 35% укупне вриједности пројекта).

Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкуретности МСП
ПривредаЈавни позив о условима и начину додјеле финансијских средстава за пословна удружења и кластереЈавни позив о условима и начину додјеле финансијских средстава за пословна удружења и кластере.

Пријава за додјелу финансијских средстава за подршку пословним удружењима и кластерима

Образац 1.1

Образац 1.2

Образац 1.3

Изјава о порезима и ликвидности (за регистроване)

Писмо подршке пројекту

Образац о споразумијевању


Правилник о условима и начину додјеле финансијских средстава за подршку пословним удружењима и кластерима
ПривредаПодстицајна средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању Подстицајна средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању на подручју града Приједора

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова"

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Подстицај за подршку увођењу стандарда квалитета (сертификација)"

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Предузетништво из области пољопривреде"

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Самозапошљавање незапослених лица и Подршка женском предузетништву"

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Подстицај послодавцима за запошљавање нових радника (незапослених лица)"

Форма за израду пословног плана

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању у 2019.г.

Програм кориштења средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању у 2019.г.
ПривредаЈавни позив - подстицаји за развој привредних субјеката на подручју града Приједор за 2020. годину
Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава из Буџета града Приједора за 2020. годину. за предузетнике и привредна друштва који имају сједиште на подручју града Приједора, незапослена лица са ЗЗЗРС-Филија Приједор-Биро, кроз сљедеће мјере:

Мјера И: Подстицај за самозапошљавање незапослених лица и женско предузетништво

Мјера ИИ: Подстицај за запошљавање нових радника и високообразованих кадрова до 35 година старости

Мјера ИИИ: Подстицаји за подршку увођењу стандарда (сертификација)

Програм реализације средстава за развој привредних субјеката на подручју Града Приједора у 2020. години

Бизнис план
Јавни позив - подстицаји за развој привредних субјеката на подручју града Приједор за 2020. годину