КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПодршка увођењу система за наводњавање код пољопривредних произвођачаВисина средстава: 20.000 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који се баве пољопривредном производњом и који су извршили улагања у куповину нове опреме за наводњавање и/или извршили радове, неопходне за успостављање система за наводњавање у воћарској, ратарској, повртлатској или пластеничкој производњи, у току 2018. године. Омогућава се додјела средстава, која не могу бити већа од 4.000,00 КМ по једном кориснику, у висини од 40%, од укупно уложених средстава у набавку опреме за наводњавање и извршених радова.

Пријава за учешће у програму суфинансирања наводњавања

Јавни позив за суфинансирање наводњавања
Програм суфинансирање наводњавања
ПољопривредаПодршка подизању нових засада воћаВисина средстава: 20.000,00 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који су опредјељени за обављање или повећање обима воћарске производње и који су у току 2018.године извршили улагања, односно, куповину садница воћа. Омогућава се додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности садног материјала, које не могу бити већа од 4.000,00 КМ, по једном кориснику.

Пријава за учешће у програму суфинансирања садница воћа

Јавни позив за суфинансирање садница воћа
Програм суфинансирање садница воћа
ПољопривредаПрограм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2018. годиниВисина средстава: 370.000,00КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2018. години, предвиђено је да се средства пласирају директно пољопривредним произвођачима за остварене резултате у пољопривредној производњи и индиректно као подршка и помоћ организованим видовима пољопривредне производње и спонзорство манифестација, односно за: подстицање постојеће производње у области сточарства, подстицање производње гљива, подстицање производње поврћа на отвореном пољу, подстицање производње пшенице, подстицање организацијама пољопривредних произвођача, суфинасирање набавке нових пластеника, суфинасирање набавке нових музних апарата, постицање воћарске производње, подстицање производње поврћа и цвијећа у затвореном простору и регрес за обнову пољопривредне механизације.

Пријава за учешће у програму подстицаја у пољопривреди

Пријава Програм суфинансирање набавке нових пластеника

Пријава Програм набавке нових музних апарата

Јави позив за Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2018. години
Програм кориштења буџетских средстава 2018.г. - пољопривреда
ПривредаПодстицајна средства за запошљавање кроз јачање конкурентности МСППовећање броја запосених и смањење броја незапослених лица.

Захтјев за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП

Анекс А

Анекс Б

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП
Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП
ПривредаПодршка увођењу стандарда квалитета (сертификација)Повећање броја привредних субјеката на подручју града Приједора који имају уведене стандарде квалитета у свом пословању.Повећање конкурентности приједорске привреде на домаћем и међународном тржишту.

Пријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДРШКА УВОЂЕЊУ СТАНДАРДА (СЕРТИФИКАЦИЈА)"

Јавни позив за додјелу средстава увођење стандарда (сертификација)

Подстицаји у предузетништву и МСП
ПривредаПодршка самозапошљавању Смањење незапослености на подручју града Приједора, развој предузетништва, кроз обезбјеђење фин.средстава за покретање бизнис

Пријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ "


Јавни позив за додјелу средстава за самозапошљавање незапослених лица

Подстицаји у предузетништву и МСП
ПривредаПодршка женском предузетништвуСмањење броја незапослених жена на подручју града Приједора развој предузетнтништва кроз обезбјеђење финансијски средстава за покретање бизниса.

Пријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДРШКА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ"

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за подршку женском предузетништву

Подстицаји у предузетништву и МСП
ПривредаПодстицај послодавцима за запошљавање нових радника и младих високообразованих кадроваПовећање броја запосених и смањење броја незапослених лица.

Пријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДСТИЦАЈ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ РАДНИКА И МЛАДИХ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА"

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица
Подстицаји у предузетништву и МСП
ПривредаПодстицај послодавцима за запошљавање 50 и више радникаПовећање броја запосених и смањење броја незапослених лица.

Пријава за остваривање права на подстицајна средства за запошљавање 50 и више радника из Буџета Града Пријдора


Јавни позив за додјелу подстицајних средстава послодавцима за запошљавање 50 и више радника из Буџета Града Приједора

Подстицаји у предузетништву и МСП