КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПравилник о кориштењу средстава од нап.накнаде по основу промјене намјене пољ.зем.у непољ.сврхе и закупнине у својини РСКорисници: Пољопривредни произвођачи
Правилником је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који у 2021. годинии изврше улагања у набавку минералних ђубрива и испуне услове овог Правилника.

Захтјев за минерална ђубрива

Правилник о кориштењу средстава од нап.накнаде по основу промјене намјене пољ.зем.у непољ.сврхе и закупнине у својини РС
ПољопривредаПравилник о условима и нацину остваривања подстицаја у пољоп.производњи 2021. годКорисници: Пољопривредни произвођачи
Правилником о условима и нацину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи у 2021. години, предвиђено је да се средства пласирају директно пољопривредним произвођачима за постојећу производњу и за подршку руралном развоју.

Захтјев за подстицаје


Правилник о условима и нацину остваривања подстицаја у пољоп.производњи 2021. год
ПривредаПравилник коришћења буџетских средстава у области привреде за 2021. годинуКорисници: Незапослена лица, привредна друштва, правна лица и предузетници

Циљ Правилника је подстицање развоја, унапређење пословног амбијента, повећање обима економске активности и предузетништва, повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа.
Специфични циљеви су подршка у покретању пословања, запошљавање нових радника, запошљавање младих ВСС кадрова и развој и стандардизација система управљања.

Пријава - самозапошљавање и женско
предузетништво

Пријава - запошљавање младих ВСС и нових
радника

Пријава - сертификација
Правилник коришћења буџетских средстава у области привреде за 2021. годину
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСПКорисници: Привредна друштва и предузетници

Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.

Пријава - јачање конкурентности МСП
Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП
ПривредаПравилник за реализацију средстава за ублажавање посљедица изазваних пандемијом вирусом корона код пословних субјеката - 2021.Корисници: Пословни субјекти

Град Приједор доноси Правилник за реализацију
средстава за ублажавање посљедица изазваних
пандемијом вирусом корона код пословних
субјеката на подручју града Приједора у току
2021. године , којим се обезбјеђује подршка
пословним субјектима за очување радних мјеста.

Пријава - узблажавање посљедица изазваних
пандемијом вирусом корона

Правилник за реализацију средстава за ублажавање посљедица изазваних пандемијом вирусом корона код пословних субјеката - 2021.