КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПрограм кориштења средстава од наплаћене накнаде и закупнине пољопривредног земљиштаКорисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, кроз додјелу средства прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средства од закупнине за земљиште у својини Републике, за сљедеће намјене: оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, поправка и побољшање плодности земљишта и мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета.
Висина новчаних средстава коју подносилац пријаве може остварити је 50% од уложених средстава по приложеним рачунима, а износ одобрених средстава по основу појединачне пријаве не може бити виши од 4.000,00 КМ.

Пријава за Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде и закупнине пољопривредног земљишта

Јавни позив за Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде и закупнине пољопривредног земљишта
Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде и закупнине пољопривредног земљишта
ПољопривредаПодршка подизању пластеникаВисина средстава: 49.500,00 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, уписаних на евиденцији Бироа Приједор, заинтересованим за обављање пластеничке производње и суфинансирање набавке пластеника. Програмом је предвиђено да Градска управа Приједор, изврши набавку 10 нових пластеника од 200 м2, са пратећом опремом. Градска управа ће суфинансирати набавку пластеника у износу од 80% од набавне цијене, а одабрани корисници 20%.

Пријава на Програм подршка подизању пластеника

Јавни позив за подизање пластеника
Програм подршка подизању пластеника
ПољопривредаПодршка подизању нових засада воћаВисина средстава: 19.800,00 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који су опредјељени за обављање или повећање обима воћарске производње и који су у току 2019.године извршили улагања, односно, куповину садница воћа. Омогућава се додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности садног материјала, које не могу бити већа од 4.000,00 КМ, по једном кориснику.

Пријава на Програм подизања нових засада воћа

Јавни позив за подизање нових засада воћа
Програм подизања нових засада воћа
ПољопривредаПрограм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. годиниВисина средстава: 278.700,00 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години, предвиђено је да се средства пласирају директно пољопривредним произвођачима за остварене резултате у пољопривредној производњи и индиректно као подршка и помоћ организованим видовима пољопривредне производње и спонзорство манифестација, односно за: подстицање постојеће производње у области сточарства,подстицање производње поврћа на отвореном пољу, подстицање производње пшенице, подстицање организацијама пољопривредних произвођача, суфинасирање набавке мјешаона сточне хране, постицање воћарске производње, подстицање производње поврћа и цвијећа у затвореном простору и регрес за обнову пољопривредне механизације.

Пријава на Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години

Јавни позив за Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години
Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години
ПривредаПодстицајна средства за запошљавање кроз јачање конкурентности МСППовећање броја запосених и смањење броја незапослених лица.

Захтјев за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП

Анекс А

Анекс Б

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП
Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП
ПривредаПодршка увођењу стандарда квалитета (сертификација)Повећање броја привредних субјеката на подручју града Приједора који имају уведене стандарде квалитета у свом пословању.Повећање конкурентности приједорске привреде на домаћем и међународном тржишту.

Пријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДРШКА УВОЂЕЊУ СТАНДАРДА (СЕРТИФИКАЦИЈА)"

Јавни позив за додјелу средстава увођење стандарда (сертификација)

Подстицаји у предузетништву и МСП
ПривредаПодршка самозапошљавању Смањење незапослености на подручју града Приједора, развој предузетништва, кроз обезбјеђење фин.средстава за покретање бизнис

Пријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ "


Јавни позив за додјелу средстава за самозапошљавање незапослених лица

Подстицаји у предузетништву и МСП
ПривредаПодршка женском предузетништвуСмањење броја незапослених жена на подручју града Приједора развој предузетнтништва кроз обезбјеђење финансијски средстава за покретање бизниса.

Пријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДРШКА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ"

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за подршку женском предузетништву

Подстицаји у предузетништву и МСП
ПривредаПодстицај послодавцима за запошљавање нових радника и младих високообразованих кадроваПовећање броја запосених и смањење броја незапослених лица.

Пријава за остваривање права на подстицајна средства по пројекту "ПОДСТИЦАЈ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ РАДНИКА И МЛАДИХ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА"

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица
Подстицаји у предузетништву и МСП
ПривредаПодстицај послодавцима за запошљавање 50 и више радникаПовећање броја запосених и смањење броја незапослених лица.

Пријава за остваривање права на подстицајна средства за запошљавање 50 и више радника из Буџета Града Пријдора


Јавни позив за додјелу подстицајних средстава послодавцима за запошљавање 50 и више радника из Буџета Града Приједора

Подстицаји у предузетништву и МСП