Предшколско образовање

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколско образовање одвија се у Јавној установи Дјечији вртић „Радост“ Приједор. ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор је установа од посебног друштвеног интереса чији је оснивач Град Приједор, а основна дјелатност установе је предшколско васпитање и образовање дјеце од 1-6 година, цјелодневни боравак и брига о дјеци.

ЈУ Дјечији вртић "Радост" у свом саставу има 6 објеката на подручју Града и сви су у функцији васпитно-образовне дјелатности:

- Централни објекат ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор, улица Вука Караџића 21, обухвата дјецу узраста од 1-6 година у 10 васпитних група, са укупно 238 дјеце,

- Вртић "Ђурђевак" у насељу Урије ул. Светозара Марковића, је монтажни објекат, капацитета 4 васпитне групе узраста од 2-6 година са укупно 92 дјеце,

- Вртић "Цврчак" који је реновиран и прилагођен дјеци узраста 1-3 године у насељу Пећани, са укупно 13 дјеце,

- Вртић "Сњежана" реновиран, опремљен и од септембра 2012 год. је у функцији основне дјелатности. Максимално попуњен са двије мјешовите групе узраста од 3-6 година, укупно 56 дјеце,

- Вртић „Палчић“ у Омарској, смјештен је у простору мале школе. У овом вртићу су дјеца узраста од 3-6 година, укупно 25 дјеце,

- Вртић „Бамби“ у Козарцу – стављен у функцију 04.10.2014. године. У свом саставу има једну мјешовиту групу од 2-6 година, са укупно 23 дјеце.

- ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, у свом саставу има 447 дјеце.

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/243-020
Адреса: Вука Караџића 21
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Гордана Јекић