Локални избори 2020

Локални избори 2020

Градска изборна комисија ГИК Приједор
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРИЈЕДОР

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.1. ПРИЈЕДОР
ЗГРАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 2 СПРАТ ВЕЛИКА САЛА

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 052 213 897

РАД СА СТРАНКАМА: СВАКИ РАДНИ ДАН ОД 9 - 13 ЧАСОВА
Надлежности Градске изборне комисије
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СКЛАДУ СА ИЗБОРНИМ ЗАКОНОМ БиХ НАДЛЕЖНА ЈЕ ДА:


1. НАДГЛЕДА И КОНТРОЛИШЕ РАД ЦЕНТРА ЗА БИРАЧКИ СПИСАК ИЗ ЧЛАНА 3.8. ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БиХ
2. ОДРЕЂУЈЕ БИРАЧКА МЈЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ( ГРАДА) ЗА ГЛАСАЊЕ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ У БиХ,
3. ПРОВОДИ ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА,ИМЕНУЈЕ И ОБУЧАВА ЧЛАНОВЕ БИРАЧКОГ ОДБОРА
4. БРИНЕ О СИГУРНОСТИ И ДОСТАВИ БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ГЛАСАЊЕ НА СВИМ НИВОИМА ИЗБОРА У БиХ,
5. ОБАВЈЕШТАВА БИРАЧЕ О СВИМ ИНФОРМАЦИЈАМА НЕОПХОДНИМ ЗА ПРОВЕДБУ ИЗБОРА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЦИК БиХ
6. ОДГОВОРНА ЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ БИРАЧКОГ МЈЕСТА И ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗБОРЕ
7. ОДГОВОРНА ЈЕ ЗА ПРАВИЛНО БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА НА БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА И У ОПШТИНСКИМ ЦЕНТРИМА ЗА БРОЈАЊЕ
8. ОБЈЕДИЊУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗБОРА СА СВИХ БИРАЧКИХ МЈЕСТА У ОПШТИНИ ПОСЕБНО ЗА СВАКИ ОРГАН ЗА КОЈИ ЈЕ ВРШЕН ИЗБОР И ДОСТАВЉА ИХ ЦИК БиХ
9. ОБАВЉА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ЦИК БиХ
Чланови Градске изборне комисије

ЧЛАНОВИ ГРАДСКЕ ИЗОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ - ПРЕДСЈЕДНИК
2. СУАДА КОЛОНИЋ - ЧЛАН
3. ЛАЗАР ГАЈИЋ - ЧЛАН
4. ХАСНИЈА СКОПЉАК - ЧЛАН
5. ИВАНА ШАРИЋ - ЧЛАН
6. СУЗАНА СТУПАР - ЧЛАН
7. ЕДИН БЕКТИЋ - ЧЛАН

Обавјештења Градске изборне комисије Приједор
Активности Градске изборне комисије Приједор
Пријем захтјева расељених лица за промјену бирачке опције
Активност води Центар за бирачки списак.

Преглед потенцијалних бирачких мјеста у погледу техничке опремљености
Активност проводи ГИК.

Пружање информација политичким субјектима и грађанима у циљу припрема за локалне изборе
Активности проводи ГИК.

Центар за бирачки списак
ЦЕНТАР ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР. 4
ЗГРАДА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПРИЈЕДОР

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН 052 216 406
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: ДРАГОСЛАВ КАРАН - СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

РАД СА СТРАНКАМА ОД 9 - 13 ЧАСОВА

НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРА ЗА БИРАЧКИ СПИСАК:
а) ПРУЖА ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ ОПШТИНСКОЈ (ГРАДСКОЈ) ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ У ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЈЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ И РАСПОРЕЂИВАЊУ БИРАЧА ПО БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА
б) АЖУРИРА ПОДАТКЕ ИЗ ТАЧКЕ а. ОВОГ СТАВА У СКЛАДУ СА ПРОМЈЕНОМ БРОЈА БИРАЧА И ПРОПИСИМА ЦИК БиХ
ц) ОСИГУРАВА УВИД У ИЗВОД ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА НА ТЕРИТОРИЈИ СВОЈЕ ОПШТИНЕ
д) ОСИГУРАВА ПОДАТКЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИ БИРАЧКИ СПИСАК КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ ПРОПИСИМА ЦИК БиХ
е) ПРУЖА ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ У ВЕЗИ СА ЗАХТЈЕВОМ И ПРИГОВОРОМ БИРАЧА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ИЗВОД ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА И
ф) ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈЕ МУ ОДРЕДИ ЦИК БиХ И ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЦИК БиХЦИК Централна изборна комисија БиХ
е ОБУКА