Vijesti

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se predstavnici zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada da obrasce za prijavu prioritenih problema zajednica etažnih vlasnika mogu preuzeti na info pultu Gradske uprave Prijedor i na sajtu grada Prijedora, te zatražiti putem Kontakt e-mail
Popunjen Obrazac za prijavu prioritetnih problema ZEV-ova stambenih zgrada sa listom potpisa članova skupštine ZEV-a, potrebno je dostaviti u Gradsku upravu Prijedor, kancelarija broj 13 ( pisarnica) , najkasnije do petka 21.06.2024. godine.

link

Nazad