Vijesti

Potpisan Protokol o postupanju i saradnji u slučaju prosjačenja djece na području grada Prijedora

U Gradskoj upravi Prijedor danas je potpisan Protokol o postupanju i saradnji u slučaju prosjačenja djece na području grada Prijedora, a potpisali su ga, pored gradonačelnika Prijedora, predstavnici institucija, ustanova, organizacija i udruženja koji obavljaju poslove od značaja za zaštitu djece zatečene u prosjačenju.

Protokol o postupanju i saradnji organa, ustanova i organizacija u gradu Prijedoru sa djecom zatečenom u prosjačenju na području grada Prijedora je dokument, koji pruža smjernice za djelovanje svim subjektima koji se bave djecom, ali i porodicom kako bi zajedničkim djelovanjem mogli da preduzimaju radnje i mjere na zaštiti i zbrinjavanju djece zatečene u prosjačenju, u skladu sa garantovanim pravima djeteta.
Protokol se odnosi na postupanje svih institucija, ustanova, organizacija, udruženja, NVO-a, medija i službenih lica i drugih stručnjaka koji obavljaju poslove od značaja za zaštitu djece zatečene u prosjačenju (policija, centri za socijalni rad, komunalna policija, gradska uprava, udruženja, druge ustanove i pružaoci usluga socijalne zaštite, zdravstvene ustanove, vaspitno obrazovne ustanove, organizacije i dr.).
Protokol je zasnovan na obavezama iz člana 19. Konvencije o pravima djeteta (u daljem tekstu: Konvencija) koji obavezuje države članice da preduzmu sve odgovarajuće zakonske, administrativne, socijalne i obrazovne mjere za zaštitu djeteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povređivanja ili zlostavljanja, zapostavljanja ili nemarnog postupanja, maltretiranja ili eksploatacije, uključujući seksualno zlostavljanje, dok je pod brigom roditelja, zakonskih zastupnika ili bilo koje druge osobe koja se brine o djetetu, člana 32. kojim štiti pravo djeteta od ekonomskog iskorištavanja i od obavljanja bilo kog posla koji bi mogao da bude opasan ili bi ometao školovanje djeteta ili bi bio štetan po zdravlje djeteta, te člana 39. Konvencije kojim je predviđena obaveza države da obezbjedi mjere za fizički i psihički oporavak djeteta - žrtve nasilja i njegovu reintegraciju.
Protokol je sačinjen tako da poštuje i osnovne principe proizašle iz zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata koji se odnose na sveobuhvatnu zaštitu djece.
Potpisnici Protokola su gradonačelnik Grada Prijedora, načelnik Policijske uprave Prijedor direktori i predstavnici lokalnih institucija i udruženja: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr Mladen Stojanović", Javna zdravstvena ustanova "Dom zdravlja", Javna ustanova Centar za socijalni rad, Aktivi direktora osnovnih i srednjih škola, Udruženje Roma i Udruženje građana "Nada".

Nazad