Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prijedor

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prijedor

Starješina TVSJ: NEBOJŠA MILJUŠ, diplomirani inženjer mašinstva
Branislava Nušića 19, 79102 Prijedor
052/234-305
052/234-305
NADLEŽNOSTI
U teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, kao samostalnoj unutrašnjoj organizacionoj jedinici u Gradskoj upravi obavljaju se zakonom utvrđene djelatnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica i učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije, gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, sprovođenje mjera zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara Grada i pružanje tehničke podrške i pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugi poslovi utvrđeni zakonom.