Jedinica za internu reviziju

Jedinica za internu reviziju

Šef Jedinice: BORO VOJVODIĆ, doktor ekonomskih nauka
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-153

NADLEŽNOSTI
U Jedinici za internu reviziju obavljaju se poslovi interne kontrole rada Gradske uprave, a to su: priprema godišnjeg plana interne kontrole na osnovu procjene rizika, razmatranje izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora i izrada godišnjeg izvještaja o reviziji i dostavljanje Gradonačelniku, prikupljanje i vrednovanje dokaza, razmatranje mišljenja i preporuka, kontrola usklađenost planiranih i utrošenih sredstava i praćenje izvršenja planiranih aktivnosti, saradnja sa Glavnom službom za reviziju javnog sektora, drugim finansijskim institucijama, rukovodiocima organizacionih jedinica Gradske uprave, te obavljanje i drugih poslova po nalogu Gradonačelnika.