Odsjek za inspekcijske poslove

Odsjek za inspekcijske poslove

Šef Odsjeka: ALEKSANDAR BRADIĆ, dipl. veterinar
Svetosavska 27, 79102 Prijedor
052/234-911
052/234-911
NADLEŽNOSTI
U Odsjeku za inspekcijske poslove obavljaju se inspekcijski, upravni, stručni i drugi poslovi, kao povjereni poslovi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u zvanjima: inspektor za hranu, tržišni inspektor, poljoprivredni inspektor, veterinarski inspektor, vodni inspektor, saobraćajni inspektor, urbanističko-građevinski inspektor, ekološki inspektor i zdravstveni inspektor.
Inspektor za hranu: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na hranu u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem nadzoru, nadzor nad sanitarno-higijenskim stanjem objekata u kojima se vrši prizvodnja i promet hrane i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Tržišni inspektor: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, intelektualnu svojinu, kvalitet i bezbjednost neprehrambenih proizvoda i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Poljoprivredni inspektor: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na primarnu biljnu proizvodnju, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Veterinarski inspektor: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, zaštitu i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove i dodatke i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Saobraćajni inspektor: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na javne puteve i drumski saobraćaj, stanice za tehnički pregled vozila, željeznice i željeznički saobraćaj, vodni saobraćaj, poštanski saobraćaj, telekomunikacije i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Urbanističko-građevinski inspektor: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Ekološki inspektor: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, ekologije, upravljanja otpadom i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom."

Zdravstveni inspektor: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na obavljanje zdravstvene djelatnosti, lijekove i medicinska sredstva, ljekovite vode, vode za sanitarno-rekreativne potrebe, predmete opšte upotrebe, nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima objekata, nejonizujuće zračenje, hemikalije i biocide, socijalnu, porodičnu i dječju zaštitu i u drugim upravnim područjima kada je to određeno.