Odsjek za stručne i administrativne poslove Skupštine Grada

Odsjek za stručne i administrativne poslove Skupštine Grada

Šef Odsjeka: NADA ZORIĆ, dipl. pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-126
052/245-127

NADLEŽNOSTI

U Odsjeku za stručne i administrativne poslove Skupštine Grada (u daljem tekstu: Skupština) obavljaju se stručni, administrativni i drugi poslovi u vezi sa radom Skupštine i radnih tijela Skupštine, a odnose na: prikupljanje, razvrstavanje i organizovanje tehničke obrade materijala za sjednice Skupštine i sjednica radnih tijela, stručna i tehnička priprema sjednica Skupštine i sjednica radnih tijela, priprema i organizovanje radnih sastanaka za potrebe predsjednika Skupštine, izrada nacrta Programa rada Skupštine, prikupljanje podataka i izrada izvještaja o radu Skupštine, praćenje realizacije Programa rada Skupštine, izrada Skraćenih zapisnika sa sjednica Skupštine, izrada akata donesenih na sjednicama Skupštine i njihova blagovremena dostava organizacionim jedinicama Gradske uprave i drugim subjektima, izrada akata donesenih na sjednicama radnih tijela Skupštine, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći odbornicima Skupštine u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti priprema i obrada akata za objavu u "Službenom glasniku Grada Prijedor", izrada ovog glasila i njegova blagovremena dostava organizacionim jedinicama Gradske uprave i drugim subjektima, sređivanje i čuvanje dokumentacije Skupštine, izrada registra opštih akata koje donose Skupština i Gradonačelnik, prikupljanje, obrada i arhiviranje skupštinskog materijala i službenih glasnika, sekretarski poslovi za potrebe predsjednika i potpredsjednika Skupštine, administrativni, tehnički i drugi stručni poslovi za potrebe rada komisija koje organizuje Skupština.