Odjeljenje za finansije

Odjeljenje za finansije

Načelnik Odjeljenja: MAJA KUNIĆ, dipl. ekonomista
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-160
052/245-192

NADLEŽNOSTI
U nadležnosti Odjeljenja za finansije obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na:
praćenje ostvarivanja politike finansiranja Grada, pripremu nacrta budžeta i završnog računa, praćenje prihoda i izvršenja rashoda budžeta, kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Gradske uprave, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Grada, obavlja i poslove iz oblasti upravljanja integrisanim razvojem Grada iz djelokruga rada Odjeljenja.

ODSJECI
Odsjek za budžet
Šef Odsjeka: Aleksandar Petrović, dipl. ekonomista
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-165
052/245-192
Odsjek za računovodstvo
Šef Odsjeka: Snježana Nikić, dipl. ekonomista
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-159
052/245-192
Odsjek za trezor
Šef Odsjeka: Biljana Pauković, dipl. ekonomista
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-162
052/245-192