Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

Načelnik Odjeljenja: RANKO KOLAR, dipl. ekonomista
Svetosavska 27, 79102 Prijedor
052/242-371
052/232-837

NADLEŽNOSTI
U nadležnosti Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na lične i porodične invalidnine, kategorizaciju boraca, socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu vojnu evidenciju korisnika i druge poslove predviđene zakonom.

ODSJECI
1. Odsjek za upravno-pravne poslove
Šef Odsjeka: Dragan Đurić, dipl. pravnik
Svetosavska 27, 79102 Prijedor
052/242-371
052/232-837
2. Odsjek za socijalna pitanja korisnika i vojne evidencije
Šef Odsjeka: Stana Ćurić, dipl. pravnik
Svetosavska 27, 79102 Prijedor
052/242-371
052/232-837