Odsjek za mjesne zajednice

Odsjek za mjesne zajednice

Šef Odsjeka: ŽELJKO VUKOVIĆ, diplomirani inženjer menadžmenta
Svetosavska 27, 79102 Prijedor
052/234-777
052/234-775

NADLEŽNOSTI

U Odsjeku za mjesne zajednice obavljaju se stručni i administrativni poslovi za potrebe Odsjeka i potrebe organa mjesnih zajednica; vrši koordinacija rada mjesnih zajednica i prikupljaju informacije iz mjesnih zajednica u cilju izrade izvještaja i analiza za potrebe organa Grada, pruža stručnu pomoć organima mjesnih zajednica u izradi programa, projekata, analiza i prijedlog mjera, prati rad zborova građana i sastanaka savjeta mjesnih zajednica, učestvuje u pripremama za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, primaju i obrađuju zahtjevi savjeta mjesnih zajednica i isti dostavljaju subjektima kojima su upućeni, obavještava stanovništvo o aktivnostima Gradske uprave na prostoru mjesne zajednice, izvještava neposrednog rukovodioca o stanju, potrebama i aktivnostima mjesnih zajednica; prikupljaju izvještaji o radu mjesnih zajednica i isti dostavljaju u Gradsku upravu; vodi računa o korištenju društvene imovine mjesnih zajednica i način korištenja iste, vodi evidencije iz oblasti rada Odsjeka i rada mjesnih zajednica; sudjeluje u aktivnostima na pripremi nacrta budžeta Grada za svaku narednu godinu; aktivno učestvuje na pripremi i apliciranju projekata koji se kandiduju na javne pozive koje objavljuju nadležni entitetski i državni organi a koji se odnose na mjesne zajednice; redovno prati realizaciju odobrenih projekata po bilo kom osnovu i krajnje efekte istih; interventno reaguje u situacijama koje podrazumijevaju posebno angažovanje nadležnih organa lokalne zajednice u cilju prikupljanja potrebnih informacija, naročito u vanrednim situacijama; redovno informiše Gradsku upravu o stanju infrastrukture na području mjesnih zajednica, naročito ruralnih mjesnih zajednica; obavlja i druge posloe po nalogu neposrednog rukovodioca.