< GIS > Aplikacija Gradske uprave Grada Prijedora

Gradska uprava Grada Prijedora vodi aktivnosti na uvođenju < GIS-a > Gradske uprave Grada Prijedora.

Realizovana je < I > faza < GIS-a > Gradske uprave Grada Prijedora i to iz oblasti planiranja i uređenja prostora. Za potrebe ovih i srodnih oblasti kreirana je < web GIS > mapa.

< Web GIS > mapa sadrži integrisane servise (slojeve), servisi sadrže podslojeve. Određeni slojevi uključeni su pri startovanju aplikacije. Svi slojevi se uključuju i isključuju po potrebi.

Putem slojeva < web GIS > mape: administrativnih jedinica (naseljena mjesta, dijelovi naseljenih mjesta), obuhvata usvojenih dokumenata prostornog uređenja i dokumenata prostornog uređenja u izradi, namjene prostora prema strateškim dokumentima (Prostorni plan opštine Prijedor 2008-2018, Prostorni plan područja posebne namjene Nacinalni park „Kozara“, Urbanistički plan Prijedora 2012-2032), građevinskih i zaštićenih zona, ortofoto plana teritorije grada Prijedora iz 2007. godine, tekstualnih i grafičkih priloga pojedinačnih dokumenata, građanima i drugim korisnicima omogućen uvid u planska rješenja u obuhvatu određenih dokumenata strateškog i sprovedbenog nivoa te u osnovne podatke o dokumentima koji su u izradi, kao i prikaz različitih zahtjeva koji su riješeni u Odjeljenju za prostorno uređenje.

U saradnji sa INOVA
GIS mapa


NAPOMENA:
Podaci prezentovani na ovom linku su neformalnog karaktera i kao takvi se ne mogu smatrati službenim podacima