Budžet grada

AKTUELNI DOKUMENTI
2021 - Budžet po Pravilniku o izradi budžeta
2021 - Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta
2021 - Nacrt prihoda
2021 - Nacrt rashoda po korisnicima i bližim namjenama
2021 - Obrazloženje Nacrta budžeta
2021 - Snimak Obrazloženja Nacrta budžeta za 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta primjedbe/sugestije

Budžet Grada

BUDŽET ZA GRAĐANE

Brošura za građanstvo

Brošura za građanstvo za 2019.godinu

Brošura za građanstvo za 2020. godinu

Budžet za građanstvo za 2021.godinu
DOKUMENTI
15.2021 - Budžet 2021
14.2020 - Budžet 2020
13.2019. - Rebalans 2019.
12.2019. - Budžet 2019
11.2018 - 2. Rebalans 2018
10.2018 - Rebalans 2018
09.2018 - Budžet 2018
08.2017 - Rebalans 2017
07.2017 - Budžet 2017
06.2016 - Izvještaj 2016
05.2016 - Rebalans 2016
04.2016 - Budžet 2016
03.2015 - Izvještaj 2015
02.2015 - Rebalans 2015
01.2015 - Budžet 2015
REGISTRI
Registar poreskih i neporeskih davanja Grada
Registar poreskih i neporeskih davanja RS
INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA
Uputstvo za izradu budžeta Grada Prijedora za 2022.godinu
1.Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2021.g
2.Budžet po Pravilniku o izradi budžeta
3.Nacrt prihoda za 2021. godina
4.Nacrt rashoda po korisnicima i bližim namjenama za 2021.
5.Obrazloženje Nacrta budžeta za 2021.
01. Uputstvo za Pripremu budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu
02. Plan rashoda Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu po korisnicima i bližim namjenama
03. Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
04. Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
05.Uputstvo za pripremu Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu
06.1. Rebalans budžeta grada Prijedora za 2019.godinu
07.Javni poziv_ Nacrt 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
08.Plan rashoda 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu po korisnicima i bližim namjenama
09.Nacrt 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
10. Budžetski kalendar za 1. Rebalans Budžeta za 2019.godinu
11. Uputstvo za pripremu 1. Reabalansa budžeta za 2019. godinu
12.Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2019. godinu
13. Javni poziv na raspravu o Nacrtu budžeta za 2019 godinu
14.Program provođenja javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Prijedora za 2019.
15. Zaključak Skupštine Grada o upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta za 2019.godinu
16.Nacrt Budžeta za 2019.g. po korisnicima i namjenama
17.Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2019.godinu sa Obrazloženjem
18.Odluka o budžetskom kalendaru za 2019. godinu
19.Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu