Sportski objekti

SPORTSKI OBJEKTI I TERENI

GRADSKI STADION
Gradski stadion se nalazi u centru grada sa površinom od dva hektara.
Stadion koristi FK "Rudar-Prijedor " a služi i u druge svrhe (treninzi i takmičenja atletičara, kondicione pripreme drugih sportista, te rekreativno korištenje atletske staze). Stadion je obnovljen i dobio je novu istočnu tribinu.
Travnata površina ovog igrališta je u potpunosti obnovljena, od drenaže do trave, tako da zadovoljava sve kriterije za održavanje takmičenja. Kako bi stadion izgledao što bolje i funkcionalnije, planirano je postavljanje nove atletske staze sa šest traka, kako bi bile zadovoljene i međunarodne norme.

FUDBALSKI STADION "POLjANA"
Stadion "Poljana" je površine preko jednog hektara, a površina samog travnatog dijela igrališta je dimenzija 90 x 60 metara. Igralište je ograđeno i isto je u zadovoljavajućem stanju, kao i sam travnati dio terena. Tribine mogu primiti oko 500 gledalaca. Svlačionice i drugi prateći sadržaji dovedeni su rekonstrukcijom ili potpunom izmjenom dotrajalih sadržaja u ispravno stanje. Obnovljene su bočne tribine i u potpunosti je urađena ograda oko stadiona. Igralište je opremljeno rasvjetom koja omogućava odvijanje treninga i igranje noćnih utakmica.
Ovo igralište koristi OFK "Berek".

FUDBALSKO IGRALIŠTE U OMARSKOJ
Fudbalsko igralište u Omarskoj koristi FK "Omarska" iz Omarske.
Površina ovog sportskog objekta je dva hektara, a dimenzije travnatog dijela su 90 x 60 metara.
Travnati dio igrališta zadovoljava kriterije za ovaj rang takmičenja, a oko igrališta je čelična ograda. Igralište posjeduje tribine na zapadnoj strani, dok su na istočnoj improvizovane. Od pratećih objekata igralište ima obnovljene klupske prostorije sa svlačionicama i kupatilima za igrače. Uz postojeći, započeta je i izgradnja novog objekat za potrebe kluba, koji još nije u potpunoj upotrebi.

FUDBALSKO IGRALIŠTE U DONjIM ORLOVCIMA
Korisnik ovog igrališta je FK "Kozara" iz Donjih Orlovaca, član četvrte lige RS. Igralište je dimenzija 90 x 60 metara, a objekt se prostire na površini od jednog hektara. Travnati teren je u zadovoljavajućem stanju, igralište je ograđeno, bez tribina, a sa postavljenim kabinama za rezervne igrače i delegate, te sa svlačionicama, tuševima i sanitarnim čvorom.

FUDBALSKO IGRALIŠTE U SANIČANIMA
Fudbalsko igralište u Saničanima koristi FK "Sloga" iz Rakelića, član Regionalne lige RS. Igralište se prostire na površini od tri hektara, a dimenzije samog travnatog dijela terena je 110 x 50 metara.
Travnati dio je zadovoljavajući, objekat nema tribine, dobar dio je ograđen sa kabinama za rezervne igrače i delegate, kao i svlačionice.

FUDBALSKO IGRALIŠTE "GOMJENICA CELPAK"
Ovaj fudbalski teren koristi FK "Gomjenica-Celpak" iz Gomjenice, član Četvrte lige RS.
Površina na kojoj se prostire ovaj sportski objekat je jedan hektar, a dimenzije samog travnatog terena su 90 x 60 metara.
Stanje travnatog dijela igrališta je zadovoljavajuće, objekat ograđen metalnom ogradom, urađene kabine za rezervne igrače i delegate, dok su ostali prateći objekti u izgradnji.

FUDBALSKI STADION U LjUBIJI
Fudbalski stadion u Ljubiji koristi FK "Ljubija" iz Ljubije, član četvrte lige RS. Stadion obuhvata površinu veću od jednog hektara, dok je sam travnati teren dimenzija 120 x 90 metara.
Travnati dio objekta je u zadovoljavajućem stanju, svlačionice i ostale pomoćne prostorije ovoga kluba su renovirane, tako da mogu zadovoljiti svojom formom i funkcionalnošću.
Tribine ovoga stadiona su u dobrom stanju i mogu primiti oko 200 gledalaca.

FUDBALSKO IGRALIŠTE U RASAVCIMA
Fudbalsko igralište u Rasavcima koristi FK "Rasavci" iz Rasavaca, član pete lige RS.
Ovo igralište se prostire na površini od 76 ara, dok su dimenzije travnatog dijela igrališta 90 x 60 metara.
Travnati teren je u dobrom stanju, ograda je iz golova, dok igralište nema tribine, a kabine za rezervne igrače i delegate su natkrivene. Svlačionice i ostali sadržaji su u funkciji i zadovoljavaju uslove.

FUDBALSKO IGRALIŠTE U BUSNOVIMA-TOMAŠICI
Fudbalsko igralište u Busnovima - Tomašici koristi FK "Brzi", član četvrte lige RS. Igralište se prostire na površini od 246 ari, dok su dimenzije travnatog dijela 90 x 60 metara.
Travnati dio terena je zadovoljavajuće kvalitete, sa drenažom terena, pomoćni objekti su u funkciji.

FUDBALSKO IGRALIŠTE U KOZARCU
Ovo igralište koristi FK "Bratstvo" iz Kozarca, član Četvrte lige RS. Igralište se prostire na površini od 68 ari, dimenzija igrališta je 90 x 60 metara.
Travnati teren je zadovoljavajući, oko igrališta je žičana ograda, zatim igralište ima kabine za rezervne igrače i delegate, a završene su svlačionice i ostali prateći sadržaji.

FUDBALSKO IGRALIŠTE FK "BRDO" HAMBARINE
Igralište je ograđeno armaturnom žicom (ofarbano), travnati dio je u veoma dobrom stanju. U toku je u potpunosti završetak radova na izgradnji klupskih prostorija, svlačionica i tuš kabina, kao i pripreme na uređenju pomoćnog igrališta. Također, treba napomenuti da su u fazi izgradnje tribine i ostale klupske prostorije. U poplavama 2014. godine igralište i prostorije kluba su bile u potpunosti pod vodom i nakon povlačenja vode vidljiva su velika oštećenja i štete na objektu i samom igralištu.

Uz navedena fudbalska igrališta na kojima se odvijaju ligaška takmičenja, na području Grada Prijedora postoji još 14 fudbalskih igrališta koje građani koriste za rekreaciju: Trnopolje, Tukovi, Gornja Dragotinja, Kozaruša, Rizvanovići, Brezičani, Volar, Bišćani, Čarakovo, Hambarine, Marićka, Puharska, Čirkin Polje i Rakovčani.
Nakon prestanka rada FK "Trgoprodaja", njihovo igralište na Urijama koriste klubovi "Radnik" Urije, FK "Braća Đurovski" i Fudbalska sportska asocijacija Prijedor.

SPORTSKA DVORANA " MLADOST"
Sportska dvorana "Mladost" je trenutno jedina veća sportska dvorana na području Grada Prijedora i prostire se na 30 ari i 109 < m2 >, dok je sama površina dvorane 5000 < m2 >.
Dvorana je više puta fazno renovirana, tako da se može konstatovati da je njeno stanje zadovoljavajuće i može zadovoljiti kriterije za veća takmičenja.
Tribine u dvorani (u velikoj sali), mogu primiti oko 1100 gledalaca.
Dvoranu koristi više klubova: RK "Prijedor", ŽRK "Mira", KK "Prijedor", ŽKK "Mladost", Karate klub "Šodan", Karate klub "Rudar-Celpak", OKI "Kozara ", TKD "Ljubija", Kik boks klub "Prijedor", Kik boks klub "Rudar" i Kik boks klub "Gong". U toku školske godine dvoranu koriste i učenici srednjih škola, kao i rekreativci.
Uz veliku salu je i mala sala, koja se koristi za treninge pojednih klubova, te aneks dvorane sa malom salom u kojoj je teretana, kao i nekoliko kancelarija, koje služe jednim dijelom za potrebe dvorane, dok druge koristi Rukometni i Fudbalski savez Prijedora.
Kontakt osoba: direktor Duško Rajlić, telefon: 052 211 808

TENIS IGRALIŠTE
Tenisko igrališe koristi TK "Dr Mladen Stojanović", a prostire se na površini od 34 ara i 132 < m2 >.
Ovaj sportski objekat je za sada u potpunosti otvorenog tipa i ima pet terena nasutih mljevenom ciglom, ograđen metalnom ogradom.
Teniski tereni imaju rasvjetu za noćno treniranje ili odigravanje mečeva. Igralište posjeduje funkcionalne tribine, a službene prostorije su u priličnoj mjeri renovirane i dovedene do svoje potpune namjene (svlačionice, tuševi i sanitarni čvor, kao i zajednička prostorija na spratu ovog objekta).
Klub raspolaže sa reprezentativnom zatvorenem salom za tenis, koja se, po potrebi, može koristiti i za neke druge sportove.
Kontakt osoba direktor Radovan Milojica - telefon 065 580 151.

RUKOMETNO IGRALIŠTE - LjUBIJA
Ovo otvoreno rukometno igralište koristila je drugoligaška ekipa RK "Rudar-Podgrmeča" iz Ljubije, a prostire se na površini od 12 ari, a dimenzije samoga terena su 40 x 20 metara.
Igralište, kao i ostali sadržaj su rekonstruisani, od zamjene žičane ograde oko objekta, rasvjete, tribina, novog presvlačenja terena, do popravki i sanacije svlačionica i kupatila.
Igralište na svojim tribinama može primiti oko 300 gledalaca.
Osim igrača pomenutog kluba, igralište koriste i učenici susjedne škole za aktivnosti iz fizičkog vaspitanja.

AERODROM URIJE
Aerodrom "Urije" dobio je naziv po dijelu grada na kojem se nalazi i prostire se na površini od 31 hektar. Od slijetanja prvih partizanskih piliota na ovaj teren pa do danas, aerodrom se razvio u savremeni objekat za bavljenje sportskim pilotiranjem, jedriličarstvom i padobranstvom. Aerodrom raspolaže betonskom pistom, tri hangara za smještaj letilica, potrebnim pomoćnim prostorijama, kao i odgovarajućom radio tehnikom, što omogućava organizovanje međunarodnih takmičenja u motornoj pilotaži, jedriličarstvu i padobranstvu. Aerodromom gazduje Aero klub "Prijedor" koji je organizator brojnih takmičenja među kojima se ističu Petrovdanski padobranski kup i Jedriličarski "Blanik kup". Trenutno stanje ovog sportskog objekta je zadovoljavajuće. Opremljen je sa potrebnim smještajnim kapacitetima neophodni avionima i jedrilicama i ispunjava uslove za organizovanje takmičenja u padobranstvu, jedriličarstvu i motornoj pilotaži republičkog i međunarodnog značaja.

OSTALI OBJEKTI I TERENI
Na planini Kozari su tri planinarska doma i to planinarski dom na Kotlovači pri Planinarskom društvu "Klekovača", Planinarski dom na Previji, čiji je domaćin PD "Previja", te Planinarski dom PD "Mrakovica" iz Kozarca.
Na Kozari je i skijalište sa žičarom i osvjetljenjem za noćno skijanje, koje održava Planinarsko - skijaško društvo "Ljubijski rudar" iz Prijedora.