Aktivnosti Skupštine

Podrška rukovodstva Skupštine grada kampanji " 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Kampanja "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja" održava se od 25. novembra do 10. decembra.

Skupstina grada podržava kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod nazivom " bijela vrpca -musko NE nasilju nad ženama " i "Stop nasilju nad ženama -nijedna žrtva više" .
Predsjednik Skupštine grada Igor Knjeginjić ističe da je kao , suprug i roditelj protiv svakog oblika nasilja nad ženama.
" I kao čovjek kao i sa funkcije koju obavljam zalagaćiu se i podržati sve aktivnosti lokalne zajednice i civilnog društva da se smanji odnosno iskorijeni nasilje nad ženama i djecom u našem gradu i šire", rekao je Knjeginjić.
U svijetu je 25. novembar proglašen međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno je da se obilježi.
Tim povodom oglasila se i predsjednica Komisije za ravnopravnost polova Skupštine grada Prijedor Azra Pašalić, inače potpredsjednica Skupštine grada koja je naglasila da podržava ovu međunarodnu kampanju koju su podržale Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Gender centar Vlade RS, kao i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i priključuje se svim akcijama na podizanju svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilju u Republici Srpskoj i gradu Prijedoru.
" Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena u svom životu doživi fizičko nasilje dok svaka deseta bude žrtva seksualnog nasilja. Komisija osuđuje svaki oblik nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja a naročito femicid-smrtni oblik nasilja nad ženama koji počini nasilnik", istakla je Pašalićeva.
Ona je dodala da je 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava i da se i taj dan njega obilježava borbom za prava žena.

Nazad