Aktivnosti Skupštine

O učešću građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom nivou

U okviru projekta "Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-ReLOaD", u koji je uključen i grad Prijedor, Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP) organizovao je jednodnevnu obuku za odbornike Skupštine grada Prijedor.

Cilj obuke je bio da odbornici Skupštine grada prepoznaju prednosti građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou, da identifikuju oblike građanskog učešća i uključivanja organizacija civilnog društva u svim fazama donošenja odluka na lokalnom nivou i da budu motivisani da u svojim JLS rade na uvođenju novih mehanizama učešća građana u donošenju odluka.
Izvođač obuke , koja je održana 18. oktobra , bila je Milanka Šopin, akreditovani trener Saveza.


Nazad