KategorijaNaziv projektaOpis projektaDokument
PoljoprivredaProgram korištenja sredstava od naplaćene naknade i zakupnine poljoprivrednog zemljištaKorisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, kroz dodjelu sredstva prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstva od zakupnine za zemljište u svojini Republike, za sljedeće namjene: osposobljavanje i uređenje poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili su neplodna, popravka i poboljšanje plodnosti zemljišta i melioracije poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta.
Visina novčanih sredstava koju podnosilac prijave može ostvariti je 50% od uloženih sredstava po priloženim računima, a iznos odobrenih sredstava po osnovu pojedinačne prijave ne može biti viši od 4.000,00 KM.

Prijava za Program korištenja sredstava od naplaćene naknade i zakupnine poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv za Program korištenja sredstava od naplaćene naknade i zakupnine poljoprivrednog zemljišta
Program korištenja sredstava od naplaćene naknade i zakupnine poljoprivrednog zemljišta
PoljoprivredaPodrška podizanju plastenikaVisina sredstava: 49.500,00 KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, upisanih na evidenciji Biroa Prijedor, zainteresovanim za obavljanje plasteničke proizvodnje i sufinansiranje nabavke plastenika. Programom je predviđeno da Gradska uprava Prijedor, izvrši nabavku 10 novih plastenika od 200 m2, sa pratećom opremom. Gradska uprava će sufinansirati nabavku plastenika u iznosu od 80% od nabavne cijene, a odabrani korisnici 20%.

Prijava na Program podrška podizanju plastenika

Javni poziv za podizanje plastenika
Program podrška podizanju plastenika
PoljoprivredaPodrška podizanju novih zasada voćaVisina sredstava: 19.800,00 KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, koji su opredjeljeni za obavljanje ili povećanje obima voćarske proizvodnje i koji su u toku 2019.godine izvršili ulaganja, odnosno, kupovinu sadnica voća. Omogućava se dodjela sredstava u visini od 40%, od ukupne vrijednosti sadnog materijala, koje ne mogu biti veća od 4.000,00 KM, po jednom korisniku.

Prijava na Program podizanja novih zasada voća

Javni poziv za podizanje novih zasada voća
Program podizanja novih zasada voća
PoljoprivredaProgram korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godiniVisina sredstava: 278.700,00 KM
Korisnici: Poljoprivredni proizvođači
Programom korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini, predviđeno je da se sredstva plasiraju direktno poljoprivrednim proizvođačima za ostvarene rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji i indirektno kao podrška i pomoć organizovanim vidovima poljoprivredne proizvodnje i sponzorstvo manifestacija, odnosno za: podsticanje postojeće proizvodnje u oblasti stočarstva,podsticanje proizvodnje povrća na otvorenom polju, podsticanje proizvodnje pšenice, podsticanje organizacijama poljoprivrednih proizvođača, sufinasiranje nabavke mješaona stočne hrane, posticanje voćarske proizvodnje, podsticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru i regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije.

Prijava na Program korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini

Javni poziv za Program korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini
Program korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini
PrivredaPodsticajna sredstva za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP Povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih lica.

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP

Aneks A

Aneks B

Izjava 1

Izjava 2

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP u 2019.g.

Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP u 2019.g.
PrivredaPravilnik o uslovima i načinu dodjele finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzećaDodjela finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća, ima za cilj olakšati poslovnim subjektima da nastupima na međunarodnim događajima i dovođenjem inostranih partnera povećaju mogućnost predstavljanja proizvoda/usluga inostranoj poslovnoj zajednici, kao i mogućnost uspostavljanja poslovne saradnje sa inostranim partnerima, što u konačnici treba da dovede do povećanja učešća poslovnih subjekata sa područja Grada Prijedor na globalnim tržištima.

Finansijska sredstva za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća iz Budžeta Grada Prijedor za 2019. godinu, dodjeljuju se kao bespovratna (grant) sredstva za sufinansiranje projekata.
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeć
PrivredaJavni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzećaJavni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća

Prijava - Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća

Obrazac 1.1.

Obrazac 1.2.

Obrazac 1.3.

Obrazac 2 - Izjava o porezima i likvidnosti

Obrazac 3 - Sporazum o razumijevanju
Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća
PrivredaJavni poziv o uslovima i načinu dodjele finansijskih sredstava za poslovna udruženja i klastereJavni poziv o uslovima i načinu dodjele finansijskih sredstava za poslovna udruženja i klastere.

Prijava za dodjelu finansijskih sredstava za podršku poslovnim udruženjima i klasterima

Obrazac 1.1

Obrazac 1.2

Obrazac 1.3

Izjava o porezima i likvidnosti (za registrovane)

Pismo podrške projektu

Obrazac o sporazumijevanju


Pravilnik o uslovima i načinu dodjele finansijskih sredstava za podršku poslovnim udruženjima i klasterima
PrivredaPodsticajna sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju Podsticajna sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava "Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova"

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava "Podsticaj za podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)"

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava "Preduzetništvo iz oblasti poljoprivrede"

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava "Samozapošljavanje nezaposlenih lica i Podrška ženskom preduzetništvu"

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava "Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika (nezaposlenih lica)"

Forma za izradu poslovnog plana

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju u 2019.g.

Program korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju u 2019.g.