KategorijaNaziv projektaOpis projektaDokument
PoljoprivredaPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u polj. proiz. i ruralnom razvoju na ter. grada Prijedora za 2023. godinuKorisnici: Poljoprivredni proizvođači

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na teritoriji grada Prijedora za 2023. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje su poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, obavezni ispuniti pri ostvarivanju prava na novčane podsticaje i druge oblike podrške, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate podsticaja, potrebna dokumentacija i rokovi za podnošenje zahtjeva.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u polj. proiz. i ruralnom razvoju na ter. grada Prijedora za 2023. godinu
PoljoprivredaPodrška podizanju plastenikaKorisnici: Poljoprivredni proizvođači

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za ostvarivanje prava na finansiranje nabavke plastenika, površine 40 m2, potrebna dokumentacija, rokovi za podnošenje zahtjeva, kontrola i nadzor.
Pravilnik za realizaciju projekta Podrška podizanju plastenika na području grada Prijedora
PoljoprivredaPravilnik o sufinansiranju nabavke mineralnog đubriva za proljetnu sjetvu kukuruza u 2023. godiniKorisnici: Poljoprivredni proizvođači

Ovim pravilnikom utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike, i to: uslovi za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izvršenu nabavku mineralnih đubriva za proljetnu sjetvu kukuruza, potrebna dokumentacija i rok za podnošenje zahtjeva.

Pravilnik o sufinansiranju nabavke mineralnog đubriva za proljetnu sjetvu kukuruza u 2023. godini