Grb i zastava

Grb grada Prijedora

/ Iz Statuta Grada Prijedor „Službeni glasnik Grada Prijedor“ br.12/17 /

Grad ima simbol - grb koji predstavlja istorijsko, kulturno i prirodno nasljeđe grada.

Grb grada ima oblik štita sa blagim linijama. Podloga štita je u bojama zastave Republike Srpske. Unutar štita u gornjem dijelu nalazi se simbol bijele boje koji predstavlja sunce i spomenik na Kozari. U sredini dijela nalazi se simbol plave boje koji u svom gornjem, konkavnom dijelu predstavlja Kozaru, a u donjem talasastom dijelu, rijeku Sanu. U donjem dijelu nalazi se simbol crne boje rascvjetalog slova “P“ - početno slovo Prijedora.
Simboli odražavaju i predstavljaju:

- Sunce, Kozaru, Sanu - prirodne uslove rada i života,
- Slovo „P“ - Grad Prijedor, sela, naselja, rudnike, fabrike, kulturne institucije, škole, domove i njihove stanovnike,
- Sunce - izvor života, spomenik na Kozari, velike žrtve, patnje i stradanja, ali i velike pobjede jedne generacije i našu svijetlu budućnost.

Grb se može upotrebljavati u svečanim i drugim prilikama, a saglasnost za njegovu upotrebu u drugim prilikama daje Gradonačelnik.
Simbol Grada ističe se na objektima i u službenim prostorijama Grada, preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Grad.
Simboli Grada ističu se uz simbole Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, u skladu sa zakonom.
Grb grada Prijedora

Zastava grada Prijedora

/ Iz Statuta Grada Prijedor „Službeni glasnik Grada Prijedor“ br.12/17 /

Grad ima zastavu.

(1) Zastava Grada je svijetlo plave boje.
(2) Zastava je pravougaonog oblika.
(3) U centru zastave nalazi se grb Grada oko kojeg je ispisano ćiriličnim i latiničnim pismom „Grad Prijedor“ kao i na enleskom jeziku < „City of Prijedor“ >
(4) Odnos između dužine i širine zastave je 1:2.
Zastava grada Prijedora