Poljoprivreda

Poljoprivredna proizvodnja na području grada Prijedora

U okviru ukupne površine grada Prijedora (83.406 < ha >), poljoprivredno zemljište obuhvata površinu od 48.370 < ha > (57,99%), a 44.123 < ha > (52,9%) se smatra obradivim zemljištem. Poljoprivredno zemljište je većinom u privatnoj svojini (43.464 < ha > ili 89,86%), a samo 10,14%, odnosno 4.906 < ha >, je u državnoj svojini (od čega je oko 550 < ha > dodijeljeno u zakup ili koncesiju za obavljanje poljoprivredne proizvodnje).

Prema strukturi korištenja zemljišta, oranice i bašte zauzimaju najveći dio zemljišnih površina (37.053 < ha >), dok ostali dio čine voćnjaci i vinogradi sa 2.362 < ha > i prirodne livade sa 4.708 < ha >. Ostatak poljoprivrednih površina čine pašnjaci čija ukupna površina iznosi 4.247 < ha >.

Na osnovu podataka Republičke geodetske uprave, Područna jedinica Prijedor, na teritoriji grada Prijedora postoji 12.986 posjednika zemljišta, sa prosječnom veličinom posjeda od 3,75 hektara. Prema procjenama, poljoprivrednom proizvodnjom se bavi oko 12.000 domaćinstava, odnosno oko 50% ukupnog stanovništva grada. Od navedenog broja najveći dio proizvođača se bavi stočarskom, voćarskom, te i plasteničkom proizvodnjom.

Jedna od zastupljenijih proizvodnji na teritoriji grada Prijedora je stočarska proizvodnja, odnosno proizvodnja mlijeka. Otkup mlijeka obavljaju mljekare iz okruženja, koje otkupe oko 10.000.000 litara na godišnjem nivou.

Od ratarskih kultura najviše je zastupljen kukuruz, pšenica, te krmno bilje i ova proizvodnja uglavnom služi za podmirenje potreba u stočarskoj proizvodnji za vlastite potrebe prijedorskih proizvođača u oblasti stočarstva.

Potkozarski kraj je, takođe, poznat po voćarskoj proizvodnji, a podatak da ovo područje ima oko 300 < ha > intenzivnih zasada voća različitih vrsta, oslikava stanje i značaj ove oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Rasadnik, koji se nalazi na području grada Prijedora, zauzima površinu oko 15 < ha >, proizvodi oko 100.000 sadnica godišnje i velikim dijelom obezbijeđuje broj i sortiment sadnica potrebnih za voćarsku proizvodnju, ne samo na području Prijedora, nego i šire.

Od ukupno obradivih poljoprivrednih površina, proizvodnja povrća u plastenicima iz godine u godinu se povećava, a trenutno je zastupljena na oko 10 < ha >.

Popularizaciji poljoprivredne proizvodnje doprinose organizacije manifestacija koje, osim popularizacije ove grane privrede, promovišu i grad Prijedor u cjelini.

Od 1984. godine, na području grada Prijedora, postoji Poljoprivredno-prehrambena škola u kojoj se školuju učenici različitih zanimanja: poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar, agroturistički tehničar, prehrambeni prerađivač i pekar.
Takođe, poboljšanju ekonomskog položaja poljoprivrednih proizvođača značajno doprinose brojna poljoprivredna udruženja i zadruga, i to: Udruženje voćara „Prijedor“ Prijedor, Udruženje malinara „Kozarska malina“ Prijedor, Udruženje pčelara „Prva pčela“ Prijedor, Udruženje pčelara „Omarska“ Omarska, Udruženje pčelara „Kozara“ Kozarac, Lovačko udruženje „Ljubija“, Lovačko udruženje „Srndać“, Lovačko udruženje „Mrakovica“ i Poljoprivredna zadruga „Kooperativa“ Prijedor.

Razvoj poljoprivrede, proizvodno i tehnološko restrukturiranje, rast produktivnosti, kao i veća konkurentnost na tržištu bazirana na ekološkim, energetskim i ekonomskim kriterijumima, treba da omogući prehrambenu sigurnost stanovništva, u što većoj mjeri, konkurentnim domaćim poljoprivrednim proizvodima.