Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije

Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije

Načelnik Odjeljenja: ALEKSANDAR MILjEŠIĆ, prof. sporta i fizičkog vaspitanja
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-196

NADLEŽNOSTI
U Odjeljenju za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije, obavljaju se sljedeći poslovi:

- koordinacija rada i saradnja sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;
- izrada analiza, informacija i izvještaja o radu Odjeljenja za potrebe Gradonačelnika i Skupštine Grada iz oblasti kulture, međunarodne saradnje, sporta i nevladinih organizacija;
- praćenje rada i saradnja sa ustanovama iz oblasti kulture i sporta, saradnja sa sportskim organizacijama i praćenje utroška sredstava iz budžeta grada namjenjenih za redovne i druge aktivnosti;
- poslovi u vezi sa organizovanjem manifestacija i takmičenja u oblasti Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije, od značaja za Grad;
- poslovi u vezi sa obezbjeđivanjem uslova za razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva;
- poslovi u vezi sa razvojem u oblasti: kulture, sporta i fizičke kulture, izdavačke djelatnosti, kulturnih dobara, nevladinih organizacija i udruženja nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom;
- poslovi u vezi sa predlaganjem i koordinacijom projekata iz nadležnosti Odjeljenja sa nadležnim institucijama, fondovima i međunarodnim organizacijama;
- stvaranje uslova za unapređivanje stručnog rada, utvrđivanje stanja sportskih objekata i potreba za novim, stvaranje pretpostavki za korišćenje sportskih objekata i terena;
- koordinaciju rada sportskih organizacija i druge poslove u skladu sa Zakonom;
- sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Gradu i u skladu sa tim izrada smjernica za rad Odjeljenja, staranje o sprovođenju i unapređenju omladinske politike, poboljšanje socijalnog statusa mladih;
- saradnja sa omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih i podrška razvoju omladinskog organizovanja;
- informisanje mladih, pružanje stručne i administrativno-tehničke pomoći u radu Savjeta za mlade, koncipiranje programa za unapređenje ekološke i zdrastvene svijesti omladine, kreativno izražavanje mladih kroz kulturan rad i različite oblike umjetnosti, afirmacija studentskih sportskih aktivnosti, podrška radu i organizaciji Omladinskog savjeta Grada, osmišljavanje programa za rad sa talentovanom omladinom i drugi poslovi iz djelokruga rada Odjeljenja;
- izrada akata, strategija i programa razvoja, izrada dugoročnih i kratkoročnih planova iz nadležnosti Odjeljenja;
- utvrđivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava i praćenje namjenskog utroška dodijeljenih sredstava iz oblasti kulture, međunarodne saradnje, sporta i nevladinih organizacija;
- učešće u izradi Programa rada Skupštine grada i izrada Plana rada Odjeljenja;
- učešće u izradi normativnih i drugih akata koje donosi Skupština Grada;
- poslovi javnih nabavki iz nadležnosti Odjeljenja;
- Odjeljenje obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.


ODSJECI
Odsjek za kulturu i međunarodnu saradnju
Šef Odsjeka: Jadranka Mijić, diplomirani ekonomista
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-135
Odsjek za sport i nevladine organizacije
Šef Odsjeka: Dragan Vučenović, diplomirani ekonomista
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-135