Visoko obrazovanje

VISOKO OBRAZOVANJE

Visokoškolsko obrazovanje, u gradu Prijedoru, stiče se na Rudarskom fakultetu i Visokoj medicinskoj školi. Pored ove dvije javne visokoškolske ustanove u Gradu Prijedoru egzistira i jedna privatna visokoškolska ustanova "Visoka škola za ekonomiju i informatiku".

RUDARSKI FAKULTET PRIJEDOR
Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci je počeo sa radom prije nešto više od 20 godina kao odsjek Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, a od 2009. godine radi kao organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci i jedina je dislocirana organizaciona jedinica iz sjedišta Univerziteta. Rudarski fakultet u Prijedoru je jedini fakultet/visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj (a jedna od dvije u BiH), koja obrazuje kadrove iz oblasti rudarstva i geologije, tj. iz oblasti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, gdje se stvaraju inženjeri sa znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje svih visokostručnih poslova iz sektora mineralnih sirovina. Rad Fakulteta se vrši na osnovu Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova i Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci o organizovanju Rudarskog fakulteta u Prijedoru od 27. marta 2009. godine. Fakultet ima Dozvolu za izvođenje studijskog programa prvog ciklusa Rudarstvo od 12.11.2010. godine, drugog ciklusa studija Rudarsko i geološko inženjerstvo od 31.10.2011. godine, te studijskog programa prvog ciklusa Geološko inženjerstvo od 26.07.2016. godine .
Završetkom studija prvog ciklusa studenti stiču zvanje:
Diplomirani inženjer rudarstva - 240 ECTS
Diplomirani inženjer geologije - 240 ECTS
Završetkom drugog cikusa studenti imaju zvanje:
Master rudarstva - 300 ECTS
Doktorske studije se organizuju još uvijek prema Zakonu o univerzitetu.
Telefon: 052/ 241-660
Adresa: Save Kovačevića bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA
Telefon: 052/ 242-383
Adresa: Nikole Pašića 4a
< E-mail: > Kontakt < e-mail >

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU
Telefon: 052/241-960
Adresa: Mitropolita Petra Zimonjića BB