Srednje obrazovanje

SREDNJE OBRAZOVANJE

Srednje obrazovanje na području Grada, kako opšte tako i stručno, odvija se u 6 srednjih škola, u JU "Centar Sunce" i Muzičkoj školi "Savo Balaban" Prijedor.
JU GIMNAZIJA „SVETI SAVA“ PRIJEDOR
Telefon: 052/234-030
Adresa: Nikole Pašića 6
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Veljko Janjetović

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR
Telefon: 052/211-262
Adresa: Nikole Pašića 4
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: v.d. Bojana Vučenović

JU ELEKTROTEHNIČKA PRIJEDOR
Telefon: 052/234-926
Adresa: Nikole Pašića 4
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Zoran Mršić

JU Muzička škola „Savo Balaban“ PRIJEDOR
Telefon: 052/240-090
Adresa: Branislava Nušića 9
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Aljoša Novaković

JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR
Telefon: 052/213-205
Adresa: Vuka Karadžića 16
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Dražena Mršić

JU POLjOPRIVREDNO PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR
Telefon: 052/211-209
Adresa: Nikole Pašića 4
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Goran Aničić

JU MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR
Telefon: 052/242-870
Adresa: Nikole Pašića 4
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Borislav Kojić

JU „Centar Sunce“ PRIJEDOR
Telefon: 052/212-557
Adresa: Kralja Aleksandra 6
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Slađana Radaković