Predškolsko obrazovanje

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Predškolsko obrazovanje odvija se u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor. JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor je ustanova od posebnog društvenog interesa čiji je osnivač Grad Prijedor, a osnovna djelatnost ustanove je predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece od 1-6 godina, cjelodnevni boravak i briga o djeci.

JU Dječiji vrtić "Radost" u svom sastavu ima 6 objekata na području Grada i svi su u funkciji vaspitno-obrazovne djelatnosti:

- Centralni objekat JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor, ulica Vuka Karadžića 21, obuhvata djecu uzrasta od 1-6 godina u 10 vaspitnih grupa, sa ukupno 238 djece,

- Vrtić "Đurđevak" u naselju Urije ul. Svetozara Markovića, je montažni objekat, kapaciteta 4 vaspitne grupe uzrasta od 2-6 godina sa ukupno 92 djece,

- Vrtić "Cvrčak" koji je renoviran i prilagođen djeci uzrasta 1-3 godine u naselju Pećani, sa ukupno 13 djece,

- Vrtić "Snježana" renoviran, opremljen i od septembra 2012 god. je u funkciji osnovne djelatnosti. Maksimalno popunjen sa dvije mješovite grupe uzrasta od 3-6 godina, ukupno 56 djece,

- Vrtić „Palčić“ u Omarskoj, smješten je u prostoru male škole. U ovom vrtiću su djeca uzrasta od 3-6 godina, ukupno 25 djece,

- Vrtić „Bambi“ u Kozarcu – stavljen u funkciju 04.10.2014. godine. U svom sastavu ima jednu mješovitu grupu od 2-6 godina, sa ukupno 23 djece.

- JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, u svom sastavu ima 447 djece.

JU DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“ PRIJEDOR
Telefon: 052/243-020
Adresa: Vuka Karadžića 21
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Gordana Jekić