Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Prijedor 2

NASELjENO MJESTO I ULICE:
PRIJEDOR (Kozarska (do broja 102 sa desne strane i broja 113 sa lijeve strane ulice), 1. maja, Krajiških brigada, 29. novembra, Gavrila Principa, Proleterskih brigada, Mlade Bosne, Ivana Gorana Kovačića, Otona Župančiča, Branka Radičevića, Tone Atrića, Milana Vrhovca (do broja 3 sa lijeve strane i broja 34 sa desne strane ulice), Mile Rajlića, I krajiške brigade, Rudi Čajevca, Slavka Rodića (do broja 99 sa lijeve strane i broja 82 sa desne strane ulice), Marije Bursać, Mile Vučenovića, Laze Marina, Franje Kluza, Vaskrsije Marića, Đure Jakšića, Istarska, Tomice Španovića, V Kozarske brigade, Željeznička kolonija, Morica Levog, V Korpusa, Svetozara Markovića, Dimitrija Tucovića, Bratstva i jedinstva, 27. jula, IV krajiške divizije, 39. divizije, Petra Mećave, Đure Salaja, Hasana Brkića, Branka Tubića-Jelinog, Miloša Mamića, Knežopoljska, 4. juli, Sime Šolaje, Petra Kočića, Grmečka, Ilindenska, Branka Popovića, Banijska, Maksima Gorkog, Milana Egića, Lava Tolstoja, Nele Bojanić, Hercegovačka, Vase Pelagića, Matije Gupca, Ljubljanska, Beogradska, II krajiške brigade, Dalmatinska, Unska, Mrakovačka, Šamačka, II krajiškog odreda (do broja 33 sa lijeve strane i broja 32 sa desne strane ulice), Nikole Demonje, Marka Manojlovića, Ustanička, Ranka Šipke i Aerodromsko naselje sa ulicama – 12. zvjezdica, 7. septembra 1944, Arhimandrita Parteniusa, Blaže Koneskog, Branka Ćopića, Vaska Pope, Vukašina Sandalja, Gojka Banovića, Grčkih dobrotvora, Danila Kiša, Desanke Maksimović, Dr Danice Perović, Dragutina Mitrinovića, Drinska, Dušana Kostića, Duška Radetića, Ele Latal, Zejtinlik, Ivice Mitračića – Begejca, Jare Ribnikar, Perice Eremića, Jevrejska, Jove Bosnića, Jure Kaštelana, Ljubijskog rudara, Milana Vasiljevića, Milana Četića, Milenka Štrbca, Mihajla Lalića, Mihajla Pupin, Miška Kranjeca, Mladena Oljače, Moštanička, Nikole Kotle, Nikole Tesle, Pere Radetića, Porodice Pavičić, Prote Sime Stojanovića, Rade Bašića, Milančića Miljevića, Radenka Ostojića, Rasadnička, Rodoljuba Čolakovića, Diane Budisavljević, Slobodana Glumca, Ilije Zelenike, Hilandarska, Cerska i 1. partizanske avijacije)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Zgrada mjesne zajednice u Ulici 1. krajiške brigade 3

PREDSJEDNIK SAVJETA: Dobrijević Dušanka

REGIONALNA KANCELARIJA: Prijedor 2

STRUČNI SARADNIK: Gavranović Draško

BROJ TELEFONA: 052/236-833