Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Miska Glava

NASELjENA MJESTA I ZASEOCI:
MISKA GLAVA (Vrela - Komosari, Babići i Latinovići; Panići, Vukići, Sredići, Malinići, Radulovići, Dobrići, Kneževići, Janjoši, Vukići, Praštale, Vasiljevići i Tomaši)
DONjA RAVSKA (Blaževići, Jurekići, Matijevići, Goronje, Pavlovići, Milojice i Japundže)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom Miska Glava

PREDSJEDNIK SAVJETA: Vukić Dalibor

REGIONALNA KANCELARIJA: Ljubija

STRUČNI SARADNIK: Kovačević Nada

BROJ TELEFONA: 052/360-399