Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Marićka

NASELjENA MJESTA I ZASEOCI:
GORNjA MARIĆKA (Samardžići, Vujkovići, Lovrići, Stakići, Čankovići, Dojčinovići, Stojnići, Grabovci, Marjanovići, Kričke, Majstorovići, Vrabičići i Đakovići)
DONjA MARIĆKA (Kočići, Prtenjaci, Uzelci, Starčevići, Vučičevići, Gračanini, Miodragovići, Abaze, Rendići, Reljići, Dobraši, Despotovići, Golubovići, Šunići, Ciperi, Rastoke, Vučenovići i Niševići)
SREDNjA MARIĆKA (Vulete, Živanići, Mikanovići, Ćirići, Grabeži, Markovići, Majstorovići, Milutinovići, Tenići, Drinići, Krejići, Hrvaćanini i Radići)
KRIVAJA (Kvočke, Stevići, Vukajlovići, Maksimovići, Lončari, Makivići, Cvijići, Krivaja, Bilbije, Berići, Tevanovići, Kostići, Zvineci, Radanovići, Piljići, Ivanovići, Božičići, Cunjaci, Mijatovići, Stanari, Danilovići, Kreško, Bakali, Čiče, Petoši, Kečani i Bojići)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Zgrada mjesne zajednice u Srednjoj Marićkoj

PREDSJEDNIK SAVJETA: Gruban Dragan

REGIONALNA KANCELARIJA: Omarska

STRUČNI SARADNIK: Miodragović Radivoj

BROJ TELEFONA: 052/333-880