Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Kozarac

NASELjENA MJESTA I ZASEOCI:
KOZARAC (ulice: Maršala Tita, Rade Kondića, Planinarska, Kemala Ključanina, Čaršijska, Kozaračkih vatrogasaca, Prvomajska, Alije Kulenovića, Pionirska, Fikreta Hodžića, Partizanska, Emina Zaimovića, Maka Dizdara, Suhi Brod, Vehida Gunića, Barakovačka, Benkovačka, Kulina bana, Tuzlanska, Džemala Bjedića, Dr Sulejmana Mahmuljina, Izviđačka, Jusufa Pašića, Mirze Delibašića, Zuke Džumhura, Kozaračkih kapetana, Stari grad, Ahmeta Melkića, Bosanska, Prijedorska cesta i Trg Bosne i Hercegovine)
BRĐANI (Mehmedagići, Hodžići, Karabašići, Paratušići, Hukići, Tadžići, Mujići, Filovići, Huremovići, Alići, Kilići, Mujanovići, Javori, Jaskići, Kešići, Žigići i Grahovci)
DERA (Bešići, Bešlagići, Rajkovići, Vidovići, Blaževići, Kahrimanovići, Hirkići, Hegići i Podgrađe)
HRNIĆI (Dergići, Mujkanovići, Balići i Huremovići)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom u Ulici Maršala Tita bb

PREDSJEDNIK SAVJETA: Avdagić Derviša

REGIONALNA KANCELARIJA: Kozarac

STRUČNI SARADNIK: Deumić Nihad

BROJ TELEFONA: 052/344-472