Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Kozarac

NASELjENA MJESTA I ZASEOCI:
KOZARAC (ulice: Maršala Tita, Rade Kondića, Planinarska, Kemala Ključanina, Milana Vrhovca, Hasana Hušidića, Prvomajska, Ive Lole Ribara, Omladinska, Pionirska, Mladena Stojanovića, Partizanska, Emina Zaimovića, 27.jula, 4.jula, 8.marta, Barakovačka, Benkovačka, Banjalučka, Beogradska, Branka Ćopića, Grmečka, Izviđačka, Sarajevska, Sisačka, Skendera Kulenovića, Suhi brod, Stari grad, Donji Mutnik, Gornji Mutnik, Kalate i Ahmeta Melkića)
BRĐANI (Mehmedagići, Hodžići, Karabašići, Paratušići, Hukići, Tadžići, Mujići, Filovići, Huremovići, Alići, Kilići, Mujanovići i Javori)
DERA (Bešići, Bešlagići, Rajkovići, Vidovići, Blaževići, Kahrimanovići, Hirkići i Hegići)
HRNIĆI (Dergići, Mujkanovići, Balići i Huremovići)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom u Ulici Maršala Tita bb

PREDSJEDNIK SAVJETA: Avdagić Derviša

REGIONALNA KANCELARIJA: Kozarac

STRUČNI SARADNIK: Deumić Nihad

BROJ TELEFONA: 052/344-472