Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Kokin Grad

NASELjENO MJESTO I ULICE:
PRIJEDOR (Kralja Aleksandra, Vuka Karadžića (parni kućni brojevi od broja 2 do broja 48), Prote Matije Nenadovića (kućni brojevi: 7, 8, 13, 15, 17, 19, 24, 24a, 26, 28 i 30), Save Kovačevića, Srpskih Velikana (od broja 11 pa do broja 93 sa lijeve strane i od broja 18 pa do broja 52 sa desne strane ulice), Aleja Kozarskog odreda, Rudnička, Radnička, Zdravka Čelara, 16. maja, Borisa Kidriča, Radmila Stefanovića, Veselina Masleše, Ilije Bursaća, Ilije Stojanovića, Gortanova, Lepe Radić, Dr. Branka Bujića, Savana Stjepića, Nikole Pašića (od broja 8 sa desne strane i broja 17 sa lijeve strane pa do kraja ulice), Miloša Obrenovića (od broja 18 sa desne strane i broja 33 sa lijeve strane pa do kraja ulice), Petra Petrovića Njegoša (od broja 14 sa desne strane i broja 19 sa lijeve strane pa do kraja ulice), Zagrebačka, Zdravka Stefanovića, Vladimira Rolovića i Boška Buhe)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Zgrada mjesne zajednice u Ulici Kralja Aleksandra 20

PREDSJEDNIK SAVJETA: Bucalo Predrag

REGIONALNA KANCELARIJA: Prijedor Centar

STRUČNI SARADNIK: Bjeljac Dragana

BROJ TELEFONA: 052/216-231