Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Hambarine

NASELjENO MJESTO I ZASEOCI:
HAMBARINE (Hambarine Centar, Muhići, Brđani, Luščani, Polje i Sarajevska ulica (od od broja 50 sa desne strane i broja 55 sa lijeve strane ulice, odnosno od table sa oznakom naseljenog mjesta „Hambarine“, pa do kraja ulice)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom Hambarine

PREDSJEDNIK SAVJETA: Muhić Damir

REGIONALNA KANCELARIJA: Hambarine

STRUČNI SARADNIK: Mujdžić Amra

BROJ TELEFONA: 052/365-112