Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Gradina

NASELjENA MJESTA I ZASEOCI:
GRADINA (Varoš, Ratkovići, Lukići, Jezero i Centar)
JELIĆKA (Švrake, Đurići, Bakali, Šarići, Popovići, Dakići, Zecovi, Vekići, Bogdanovići, Babići, Kuvalje, Granatići, Purišići i Dotlići)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Zgrada mjesne zajednice u Gradini

PREDSJEDNIK SAVJETA: Todorović Dragan

REGIONALNA KANCELARIJA: Omarska

STRUČNI SARADNIK: Miodragović Radivoj

BROJ TELEFONA: 052/333-880