Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Čirkin Polje

NASELjENO MJESTO I ULICE:
ČIRKIN POLjE (Milana Vrhovca (od broja 5 sa lijeve strane i broja 36 sa desne strane pa do kraja ulice), Rade Gnjatovića, Dragoljuba Aleksića, Mitra Stojanovića, Ivana Mažuranića, Vasilija Ostroškog, Milutina Milankovića, Josifa Marinkovića, Slavka Banovića, Braće Turudija, Kosovska, Petrovačka, Ratka Simatovića, Braće Krneta, Užička, Zmaja Jovina, Nikole Luketića, 25. maja (od broja 22 sa desne strane i broja 33 sa lijeve strane pa do kraja ulice), Kozarska (od broja 104 sa desne strane i broja 115 sa lijeve strane pa do kraja ulice), Omladinski put, Skendera Kulenovića, Kumrovačka, Muharema Softića, Braće Vujčić, Srnetička, Vitlovska, Braće Radaković, Vase Banovića, Aerodromska i Pašinački put i naselja Glavice III i IV sa ulicama – Dunavska i Cetinjska)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom u Ulici Milana Vrhovca 111

PREDSJEDNIK SAVJETA: Rubin Radovan

REGIONALNA KANCELARIJA: Prijedor 2

STRUČNI SARADNIK: Gavranović Draško

BROJ TELEFONA: 052/236-833