Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora

Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora

Gradska izborna komisija GIK Prijedor
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA PRIJEDOR

TRG OSLOBOĐENJA BR.1. PRIJEDOR
GRADSKA UPRAVA PRIJEDOR, 3. SPRAT, KANCELARIJA 59

KONTAKT TELEFON: 052/213-897

RAD SA STRANKAMA SVAKI RADNI DAN OD 9 - 13 ČASOVA
Nadležnosti Gradske izborne komisije
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA U SKLADU SA IZBORNIM ZAKONOM BiH NADLEŽNA JE DA:


1. NADGLEDA I KONTROLIŠE RAD CENTRA ZA BIRAČKI SPISAK IZ ČLANA 3.8. IZBORNOG ZAKONA BiH
2. ODREĐUJE BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPŠTINE (GRADA) ZA GLASANJE NA SVIM NIVOIMA VLASTI U BiH,
3. PROVODI POSTUPAK IMENOVANJA, IMENUJE I OBUČAVA ČLANOVE BIRAČKOG ODBORA
4. BRINE O SIGURNOSTI I DOSTAVI BIRAČKIM ODBORIMA IZBORNOG MATERIJALA ZA GLASANJE NA SVIM NIVOIMA IZBORA U BiH,
5. OBAVJEŠTAVA BIRAČE O SVIM INFORMACIJAMA NEOPHODNIM ZA PROVEDBU IZBORA, U SKLADU SA PROPISIMA CIK BiH
6. ODGOVORNA JE ZA UREĐENJE BIRAČKOG MJESTA I DRUGE TEHNIČKE PRIPREME ZA IZBORE
7. ODGOVORNA JE ZA PRAVILNO BROJANJE GLASAČKIH LISTIĆA NA BIRAČKIM MJESTIMA I U OPŠTINSKIM CENTRIMA ZA BROJANJE
8. OBJEDINJUJE REZULTATE IZBORA SA SVIH BIRAČKIH MJESTA U OPŠTINI POSEBNO ZA SVAKI ORGAN ZA KOJI JE VRŠEN IZBOR I DOSTAVLJA IH CIK BiH
9. OBAVLJA DRUGE POSLOVE U SKLADU SA ZAKONOM I PROPISIMA CIK BiH
Članovi Gradske izborne komisije

ČLANOVI GRADSKE IZORNE KOMISIJE

1. ŽELJKO ŠKONDRIĆ - PREDSJEDNIK
2. SUADA KOLONIĆ - ČLAN
3. LAZAR GAJIĆ - ČLAN
4. HASNIJA SKOPLJAK - ČLAN
5. IVANA ŠARIĆ - ČLAN
6. SUZANA STUPAR - ČLAN
7. EDIN BEKTIĆ - ČLAN

Obavještenja Gradske izborne komisije Prijedor
Obavještenje - žrijebanje za utvrđivanje redosljeda političkih subjekata na glasačkim listićima održano je 09.11.2021.
nosilac aktivnosti CIK BiH
CIK Centralna izborna komisija BiH
Centar za birački spisak
CENTAR ZA BIRAČKI SPISAK

AKADEMIKA JOVANA RAŠKOVIĆA BR. 4
ZGRADA POLICIJSKE UPRAVE PRIJEDOR

KONTAKT TELEFON: 052/216-406
ODGOVORNO LICE: DRAGOSLAV KARAN - STRUČNI SARADNIK ZA BIRAČKI SPISAK

RAD SA STRANKAMA OD 9 - 13 ČASOVA

NADLEŽNOSTI CENTRA ZA BIRAČKI SPISAK:
a) PRUŽA TEHNIČKU POMOĆ OPŠTINSKOJ (GRADSKOJ) IZBORNOJ KOMISIJI U ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA TERITORIJI OPŠTINE I RASPOREĐIVANJU BIRAČA PO BIRAČKIM MJESTIMA
b) AŽURIRA PODATKE IZ TAČKE a. OVOG STAVA U SKLADU SA PROMJENOM BROJA BIRAČA I PROPISIMA CIK BiH
c) OSIGURAVA UVID U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA NA TERITORIJI SVOJE OPŠTINE
d) OSIGURAVA PODATKE ZA CENTRALNI BIRAČKI SPISAK KOJI SU UTVRĐENI PROPISIMA CIK BiH
e) PRUŽA TEHNIČKU POMOĆ OPŠTINSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI U VEZI SA ZAHTJEVOM I PRIGOVOROM BIRAČA KOJI SE ODNOSI NA IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA I
f) OBAVLJA I DRUGE POSLOVE KOJE MU ODREDI CIK BiH I OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA, U SKLADU SA PROPISIMA CIK BiHPreliminarni rezultati za gradonačelnika Prijedora
-
-
-