IZBORI 2024

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2024

Gradska izborna komisija Prijedor - 009B Prijedor
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA PRIJEDOR
0009B PRIJEDOR

Trg oslobođenja br.1. Prijedor
Gradska uprava Grad Prijedor, Velika sala Gradske uprave

Kontakt telefon: 052/213-897
mail: < gik@prijedorgrad.org >

Rad sa strankama svaki radni dan od 9 - 13 časova

NADLEŽNOSTI GRADSKE IZBORNE KOMISIJE

1. Nadgleda i kontroliše rad centra za birački spisak iz člana 3.8. Izbornog zakona BiH
2. Određuje biračka mjesta na području opštine (grada) za glasanje na svim nivoima vlasti u BIH
3. Provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora
4. Brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u BiH
5. Obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima CIK BiH
6. Odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore
7. Odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u opštinskim centrima za brojanje
8. Objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u opštini posebno za svaki organ za koji je vršen izbor i dostavlja ih CIK BiH
9. Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima CIK BIH

ČLANOVI GRADSKE IZORNE KOMISIJE

Željko Škondrić Predsjednik
Nada Zorić Članica
Alma Bektić Članica
Admira Kličić Članica
Saša Bajrić Član
Želimir Kos Član
Aleksandar Petrović Član

Centar za birački spisak
CENTAR ZA BIRAČKI SPISAK

Kontakt telefon: 052/216-406
Oslobodilaca 6, Prijedor
mail: < dragoslav.karan@prijedorgrad.org >
Odgovorno lice: Dragoslav Karan - stručni saradnik za birački spisak

Rad sa strankama od 9 - 13 časova

Nadležnosti centra za birački spisak:
a) Pruža tehničku pomoć opštinskoj (gradskoj) izbornoj komisiji u određivanju biračkih mjesta na teritoriji opštine i raspoređivanju birača po biračkim mjestima
b) Ažurira podatke iz tačke a. Ovog stava u skladu sa promjenom broja birača i propisima CIK BiH
c) Osigurava uvid u izvod iz centralnog biračkog spiska na teritoriji svoje opštine/grada
d) Osigurava podatke za centralni birački spisak koji su utvrđeni propisima CIK BiH
e) Pruža tehničku pomoć opštinskoj izbornoj komisiji u vezi sa zahtjevom i prigovorom birača koji se odnosi na izvod iz centralnog biračkog spiska i
f) Obavlja i druge poslove koje mu odredi CiK BiH i opštinska/gradska izborna komisija, u skladu sa propisima CIK BiH
Centralna izborna komisija
Birači / Glasači
Obavještenja / saopštenja gradske izborne komisije

Poštovani građani

u sekciji Obavještenje / saopštenje Gradske izborne komisije možete naći sva obavještenja i informacije o radu GIK 009B Prijedor
Lokalni izbori 2024 - Preliminarni rezultati
Preliminarne rezultate sa redovnih biračkih mjesta na Opštim izborima u Prijedoru

Prilozi

Rezultati izbora - Arhiva