Neprofitno socijalno stanovanje

NEPROFITNO-SOCIJALNO STANOVANjE GRADA PRIJEDORA


- Šta je neprofitno socijalno stanovanje?
Neprofitno socijalno stanovanje jeste obezbjeđivanje pristojnih uslova stanovanja građanima koji to ne mogu da ostvare po tržišnim uslovima i bez pomoći države.

- Zašto je potrebno urediti neprofitno socijalno stanovanje?
Prethodni 45-godišnji period socijalizma, u kojem se država sistematski bavila rješavanjem stambenih pitanja zaposlenih, te poslijeratna privatizacija stanova i povlačenje države iz oblasti rješavanja stambene problematike građana doveli su ne mali broj građana u izuzetno nepovoljan položaj. Za većinu građana rješavanje stambenog pitanja bez pomoći države je nedostižno.

Istraživanja su pokazala da ogroman postotak građana još uvijek nema rješeno stambeno pitanje (žive kod roditelja ili su podstanari) a ukupna mjesečna primanja kod znatnog broja građana ukazuju na to da žive u granicama zone siromaštva, te da nisu u mogućnosti da sebi obezbjede pristojne uslove stanovanja.

U septembru 2013. godine usvojena je strategija neprofitno socijalnog stanovanja koja predstavlja zajedničku viziju i spremnost svih zainteresovanih strana da kroz saradnju i partnerske odnose doprinesu kvalitetnim uslovima stanovanja stanovnika Prijedora.

- Koje su ciljne grupe?
Izgradnja ove vrste stanova namjenjena je:
- Mladim bračnim parovima
- Samohranim roditeljima
- Osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama
- Izbjeglim i raseljenim licima
- Romskoj populaciji
- Domaćinstvima ugroženim u vremenskim nepogodama (poplave i ostalo)
- Svima koji ne mogu samostalno da riješe stambeno pitanje

- Koji je cilj uvođenja NSS?
Cilj uvođenja neprofitno socijalnog stanovanja je da se izgradnjom stanova omogući da određene ciljne grupe korisika riješe svoje stambeno pitanje kroz povoljan zakup do trajnog rješenja.

Poruka za investitore
Grad Prijedor ima obezbjeđene lokacije za izgradnju stambenih jedinica neprofitno socijalnog stanovanja i poziva sve potencijalne investitore i donatore kako bi se kroz javno-privatna partnerstva razvijalo NSS za dobrobit građana Prijedora.
Neprofitno-socijalno stanovanje u gradu Prijedoru postoji na dvije lokacije i to:
- Ulica Vuka Karadžića broj 19 - 5 stanova;
- Ulica Meše Selimovića bb - 50 stanova;

U okviru Regionalnog stambenog programa za smještaj izbjeglica i raseljenih lica planirana je izgradnja još 52 stambene jedinice u naselju Raškovac na principu neprofitnog-socijalnog stanovanja.