Investirajte u Prijedor

Investirajte u Prijedor


Ako tražite sredinu za vašu investiciju, onda ste na pravoj adresi.

ZAŠTO INVESTIRATI U PRIJEDOR?

Prijedor je prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja je nagrađena međunarodnim certifikatom "Međunarodni pečat kvaliteta" - < BFC >.
Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi usmjerena je na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, uključujući efikasnu administraciju, transparentrnu lokalnu upravu, odgovarajuću infrastrukturu i partnerski odnos sa preduzećima. Certifikat < BFC > je potvrda uspješne i proaktivne saradnje sa investitorima.
o Za investitore to znači:
- sigurnu destinaciju za ulaganje,
- partnerski odnos sa lokalnom upravom,
- poslovni uspjeh i razvoj kapaciteta,
- konkurentnost, podršku i podsticaj.

Prijedor se može pohvaliti sa činjenicama kao što su:
o INDUSTRIJSKO NASLJEĐE - bogata istorija i tradicija u poslovanju u različitim sektorima
o REGISTROVANO OKO 2.000 PRIVREDNIH SUBJEKATA - potencijalna baza za lokalne dobavljače i partnere...
o KVALIFIKOVANA I KONKURENTNA RADNA SNAGA - dostupne radne snage u oblasti lake industrije, prerađivačke industrije i zanatstva - link
o PODRŠKA LOKALNE UPRAVE - proAKTIVNA administracija, ubrzane procedure registracije preduzeća i izdavanja dozvola
o INFO CENTAR ZA INVESTITORE -referentna tačka za sve informacije i usluge tokom investicionog procesa - link
o INDUSTRIJSKE ZONE - za < grinfild > i < braunfild > investicije - link

VIŠE INFORMACIJA O GRADU PRIJEDORU

Informacije za investitore

Informacije o raspoloživoj radnoj snazi

Institucionalna podrška MSP-u i preduzetnicima sa viših nivoa vlasti

Poslovna podrška MSP-u i preduzetnicima

Informacije za privrednike o podsticajima i olakšicama sa viših nivoa vlasti

Sektorska analiza poslovanja privrednih subjekata 2021.

Vrati se na vrh