Privredni inkubator BIC

BIZNIS INKUBACIONI CENTAR PRIJEDOR


www.prijedorhub.com

Biznis inkubacioni centar je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unapređenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, poboljšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.

Program inkubacije namjenjen je subjektima koji imaju za cilj:

- Razvoj postojećeg ili novog proizvoda zasnovanog na inovacijama i znanju,
- Zapošljavanje novih radnika,
- Razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora

KORISNICI:

Kroz rad BIC-a, prioritetno će biti podržani subjekti iz oblasti kreativne industrije tj. oni subjekti čije poslovanje se odnosi na: izradu softvera, programiranje, oglašavanje, arhitekturu, zanate, dizajn, grafički dizajn, film, video, digitalne medije, te projektovanje kao i drugi subjekti koji doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora.

Program inkubacije namjenjen je subjektima koji imaju za cilj:

- Razvoj postojećeg ili novog proizvoda zasnovanog na inovacijama i znanju,
- Zapošljavanje novih radnika,
- Razvoj usluga koje doprinose realizaciji strateških ciljeva Grada Prijedora.

PROSTOR I USLUGE:

U okviru BIC-a, korisnicima su na raspolaganju:

- kancelarijski prostor koji je opremljen neophodnom sa osnovnom tehničkom infrastrukturom (električne instalacije, telekomunikacioni priključci) i namještajem,
- sala za sastanke, koju će koristiti korisnici prostora u svrhu umrežavanja i razmjene ideja,
- sala za edukacije,
- prostor za kopiranje,
- kafeterija,
- sanitarni čvor

Osnovna usluga Biznis inkubacionog centra je iznajmljivanje osnovno opremljenog kancelarijskog prostora, uz mogućnosti korištenja:
- zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za edukacije, prostor za kopiranje, kafeterija i sanitarni čvor),
- raspoložive opreme,
- savjetodavne i tehničke podrške Agencije „PREDA-PD“.
Dodatno, Biznis inkubacioni centar će pružati i uslugu registracije poslovnog subjekta na adresi Biznis inkubacionog centra uz ograničenu upotrebu zajedničkih prostorija.

CIJENA ZAKUPA PROSTORA:

Cijene zakupa su iskazane u KM. U cijenu zakupa, uračunati su svi režijski troškovi (struja, voda, internet).

Kategorija 1 - Privredna društva ili fizička lica čija je djelatnost u osnivanju a koji će poslovati u sektoru kreativne industrije
Kategorija 2 - Privredna društva ili fizička lica koja već posluju u sektoru kreativne industrije
Kategorija 3 - Ostali subjekti, neformalne grupe ili pojedinci, angažovani na projektima ili aktivnostima od interesa za razvoj grada Prijedora
CJENOVNIK
KategorijaVeličina prostoraI godinaII godina III godinaIV godinaV godina
Kategorija 118,2349,2257,4265,6273,8382,03
Kategorija 218,2365,62882,03598,442114,849131,256
Kategorija 11330,45635,53240,60845,68450,76
Kategorija 21340,60850,7660,91271,06481,216
Kategorija 318,23164,07
Kategorija 311,28101,52