Javni prevoz

Javni prevoz

Taksi prevoz

Taksi-prevoz je javni individualni vanlinijski prevoz lica, koji se obavlja najčešće na gradsko-prigradskom, a ponekad i na međugradskom području, po unaprijed utvrđenoj tarifi i relaciji, koju određuje korisnik taksi usluge - putnik. Taksi prevoz, po pravilu, dopunjava javni gradski i prigradski prevoz putnika.

Taksi-prevoz je regulisan zakonskim i podzakonskim aktima, i to: Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju RS, Odlukom o taksi-prevozu na području opštine Prijedor i Pravilnikom o tehničko-ekpoloatacionim uslovima i načinu obilježavanja vozila kojim se vrši prevoz.

Za vršenje registrovanog taksi prevoza fizička i prava lica moraju imati rješenje o odobrenoj djelatnosti taksi prevoza, pored ovoga taksi prevoznici moraju da posjeduju odgovarajuću licencu čeme se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje taksi prevoza.

Zaključkom Gradonačelnika na području grada je utvrđen maksimalni broj taksi mjesta i on iznosi 55, te u gradu imamo registrovanih 50 taksi prevoznika.


Javni prevoz

Javni prevoz je javni servis i kao takav predstavlja osnovni nosilac prevoza stanovnika i najvažniji oblik realizacije njihovih potreba za mobilnošću u svrhu odlazaka i povratka sa posla ali i zadovoljenja drugih motiva kao što su kupovina, rekreacija, kulturne i sportske potrebe i dr, te se s pravom može reći da je javni prevoz vitalna gradska komponenta od koje zavisi kvalitet života u gradu, te je nezamjenjiva funkcija u životu građana, privrede i aktivnosti u gradu. Posredno, javni prevoz utiče na racionalno korištenje gradskih površina, saobraćajna zagušenja, brzine i kapacitet, te zagađenje okoline u ukupnom gradskom saobraćajnom sistemu.

Organizacija gradskog i prigradskog prevoza lica, u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, u nadležnosti je Grada i propisana je Odlukom o javnom prevozu lica i stvari na području grada Prijedora. Mreža linija utvrđuje se Gradonačelnikovom Odlukom o utvrđivanju linija javnog gradskog i prigradskog prevoza lica na području grada Prijedora, sa daljinarom i određenim minimalnim vremenom vožnje.

Redovi vožnje se utvrđuju i registruju u skladu sa potrebama korisnika prevoznih usluga. Mijenjaju se u skladu sa potrebama i na zahtjev građana i prevoznika, kao i na osnovu utvrđenih potreba od strane Gradske uprave, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijumima i postupku usklađivanja, ovjere i registracije redove vožnje na linijama gradskog i prigradskog prevoza na području grada Prijedora.
Na području grada Prijedora trenutno saobraća 4 gradske i 30 prigradskih linije.