ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Nadležnost Grada Prijedora u oblasti zdravstvene zaštite:

- obezbijeđuje unapređivanje i očuvanje zdravlja stanovništva, suzbijanje i sprečavanje zaraznih i drugih oboljenja koja se pojavljuju u epidemiološkom obliku;

- obezbijeđuje sprovođenje mjera preventivne i primarne zdravstvene zaštite stanovništva;

- prati zdravstveno stanje stanovništva i epidemiološku situaciju na području grada i preduzima mjere za njihovo unapređivanje;

- utvrđuje planove, obezbijeđuje uslove i organizuje sprovođenje opštih i preventivnih mjera sistematske dezinsekcije i deratizacije za svoje područje;

- otklanja zdravstvene posljedice prouzrokovane elementarnim i drugim nepogodama i vanrednim prilikama;

- obezbijeđuje sredstva za sprovođenje vakcinacije neosiguranih lica;

- predlaže Ministarstvu plan mreže zdravstvenih ustanova za svoje područje;

- prati rad zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite, čiji je osnivač;

- finansira i sufinansira izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova, te obezbijeđuje sredstava za kontinuirano održavanje objekata i opreme, obnavljanje i nabavku nove opreme za zdravstvenu ustanovu čiji je osnivač;

- obezbijeđuje mrtvozorstvo i sredstva za usluge utvrđivanja vremena i uzroka smrti lica koja umru van zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Prijedora (Skupština grada imenuje doktore medicine - mrtvozornike za utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove) (Odluka o mrtvozorstvu na području Grada Prijedora za 2021. godinu);

- obezbjeđuje sredstava za sufinansiranje programa i projekata zdravstvene zaštite od interesa za lokalnu samoupravu;

- obezbijeđuje sredstva za zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih lica u skladu sa posebnim zakonom;
2021
- obezbijeđuje sredstva za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite socijalno ugroženih kategorija stanovništva, u skladu sa mogućnostima;

- sa ciljem podrške pronatalitetnoj politici Grada, naročito sa aspekta nepovoljnih demografskih tendencija, sufinansira troškove procedure medicinski potpomognute oplodnje - vantjelesne oplodnje (Pravilnik o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedor),

- obezbijeđuje uslove za multisektorsku saradnju,

- sprovodi specifične aktivnosti na zaštiti i očuvanju životne sredine,

- obavlja i druge poslove u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva, u skladu sa zakonom;

- nadležni organ lokalne samouprave imenuje članove Odbora za zdravlje, sa ciljem aktivnog učešća u ostvarivanju ciljeva zdravstvenih strategija na nivou primarne zdravstvene zaštite, podrške i pomoći zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima, kao i neposrednog učešća građana u iskazivanju zdravstvenih potreba.

Zdravstvena zaštita se inače obezbjeđuje na nivou Republike, jedinice lokalne samouprave i poslodavca preduzimanjem specifičnih aktivnosti na promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti i stanja, rehabilitaciji oboljelih i povrijeđenih, obezbjeđenju lijekova i medicinskih sredstava, zaštiti životne i radne sredine i drugih specifičnih aktivnosti. Obim, sadržaj i način ostvarivanja zdravstvene zaštite utvrđuje Fond zdravstvenog osiguranja, uz saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

USTANOVE IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U Prijedoru djeluje jedna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika, i jedna čiji je osnivač Skupština grada Prijedora, te veći broj privatnih zdravstvenih ustanova iz oblasti porodične medicine, pedijatrijska ambulanta, apoteke, stomatološke ambulante, i veći broj specijalističkih ambulanti raznih grana medicine.
Grad Prijedor ulaže napore kako bi zdravstvena zaštita bila što dostupnija svim stanovnicima našeg grada, a zdravstvene ustanove kontinuirano rade na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Sekundarni i tercijarni nivo zaštite

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
Adresa: Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
Telefon: 387 51 339-486
Faks: 387 51 339-652
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
< Web: > < web > stranica

Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor
Adresa: Milana Vrhovca br. 1, 79101 Prijedor
Republika Srpska, BiH
Telefon: 387 52 238 411
< E-mail: > Kontakt < e-mail >

Primarna zdravstvena zaštita

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Prijedor
Adresa: Vožda Karađorđa br. 2, 79101 Prijedor
Republika Srpska, BIH
Telefon/ faks: 387 52 232 238
< E-mail: > Kontakt < e-mail >

Javna zdravstvena ustanova „Gradska apoteka“ Prijedor
Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca br. 25, 79101 Prijedor
Republika Srpska, BIH
Telefon/ faks: 387 52 231 202
< E-mail: > Kontakt < e-mail >